OR moet verboden onderscheid voorkomen

2 november 2022 | Door redactie

Werkgevers maken een verboden onderscheid op grond van arbeidsduur als zij parttimers niet compenseren voor feestdagen die op hun vaste vrije dag vallen, stelt het College voor de Rechten van de Mens. De ondernemingsraad (OR) moet zich inspannen om zo’n onderscheid te voorkomen.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde onlangs dat een werkgever parttimers moet compenseren voor feestdagen die op hun vrije dag vallen. Anders maakt de werkgever zich schuldig aan een onderscheid op grond van arbeidsduur. Dat is een vorm van discriminatie en is dus verboden. Ook al kunnen werknemers geen rechten ontlenen aan uitspraken van het College, het biedt de OR wel een goed argument om bij de bestuurder aan te dringen op de invoering van zo’n compensatieregeling voor parttimers. Het is tenslotte de speciale taak van de OR om te waken tegen discriminatie en een gelijke behandeling te bevorderen (artikel 28, lid 3 WOR).

OR neemt initiatief tot invoering jaarurensysteem

Een jaarurensysteem (JUS) is een goede manier om onderscheid op grond van arbeidsduur in de organisatie te voorkomen. Bij een jaarurensysteem (tool) kan iedere werknemer namelijk verlofdagen naar rato krijgen. Heeft de organisatie nog geen JUS, dan kan de OR daarvoor bij de bestuurder een initiatiefvoorstel indienen (artikel 23, lid 3 WOR). De OR heeft ook de mogelijkheid om hierbij externe deskundigheid in te huren (artikel 16 WOR). Denk aan een expert die de OR helpt om zo’n initiatiefvoorstel te maken, of een arbeidsrechtjurist die de bestuurder kan wijzen op de juridische kanten van zijn werkgeverschap. De OR moet de kosten voor het inschakelen van de expert wel vooraf melden bij de bestuurder. Een expert inschakelen is verstandig aangezien de gevolgen van de overstap op een jaarurensysteem kunnen verschillen per fulltimer of parttimer.

OR kan ervoor zorgen dat er een goede compensatieregeling voor feestdagen komt

De OR kan ook de vakbond vragen om dit met de bestuurder te regelen. En natuurlijk staat het elke werknemer vrij om bij de kantonrechter zijn recht te zoeken, al zal dat niet bevorderlijk zijn voor de relatie met de werkgever. Het heeft dan ook de voorkeur dat de OR met de bestuurder in gesprek gaat over de invoering van een goede compensatieregeling voor feestdagen voor parttime werknemers. De OR kan aanvoeren dat het niet getuigt van goed werkgeverschap (wat een wettelijke plicht is voor elke werkgever) als het personeelsbeleid in strijd is met uitspraken van het College, en goed werkgeverschap is in tijden van personeelsschaarste van extra groot belang.
Het is overigens niet de eerste keer dat een werknemer bij het College voor de Rechten van de Mens aanklopte vanwege een onderscheid op grond van arbeidsduur. In eerdere zaken kwam het College tot hetzelfde oordeel. Dit is voor de OR reden te meer om bij de bestuurder aan te dringen op goede afspraken over hoe de organisatie omgaat met feestdagen.

Meer informatie over feestdagen en werk? In de toolbox Zorg voor goede afspraken voor feestdagen en werk staan alle fiscale, administratieve en praktische aandachtspunten overzichtelijk onder elkaar.