OR, zet diversiteit en inclusie op de kaart!

12 september 2022 | Door redactie

Onder het motto ‘Verschil verrijkt!’ organiseert SER Diversiteit in Bedrijf dit jaar op 4 oktober Diversity Day. Veel organisaties organiseren dan activiteiten in het teken van diversiteit en inclusie. De ondernemingsraad (OR) kan ervoor zorgen dat de organisatie niet alleen op deze dag, maar ook daarna oog houdt voor diversiteit op de werkvloer.

Met een divers personeelsbestand is een organisatie niet alleen een betere afspiegeling van de samenleving, het maakt de organisatie ook sterker. Iedere werknemer is immers uniek, en juist die onderlinge verschillen zorgen vaak voor meer creativiteit, voor een cultuur waarin iedereen zich veilig en welkom voelt (als er ook sprake is van inclusiviteit) (dus: vaak ook minder verloop) en voor een hogere productiviteit. Veel werkgevers willen daarom werk maken van diversiteit en inclusie op de werkvloer, alleen weten ze vaak niet goed hoe zij dit moeten aanpakken. Daar ligt een belangrijke taak voor de ondernemingsraad. De OR heeft namelijk de opdracht om te waken tegen discriminatie en om een gelijke behandeling en de inzet van minderheden binnen de organisatie te bevorderen (artikel 28, lid 3 WOR). 

OR kan diversiteit en inclusie verankeren in beleid

De OR kan Diversity Day gebruiken om het onderwerp diversiteit en inclusie in de organisatie op de kaart te zetten. De OR kan de bestuurder aanraden om deel te nemen aan Diversity Day en die dag eigen activiteiten te organiseren die in het teken staan van diversiteit en inclusie, maar met één dag is de organisatie er natuurlijk niet. De OR doet er daarom verstandig aan om met de bestuurder te bespreken hoe de organisatie diversiteit en inclusie kan verankeren in het organisatiebeleid. De OR kan zijn initiatiefrecht (artikel 23 WOR) gebruiken om de bestuurder te adviseren over het instellen en naleven van een goed diversiteits- en inclusiviteitbeleid (D&I-beleid).

OR heeft verschillende middelen om te zorgen voor meer diversiteit en inclusie

De OR kan ook andere bevoegdheden inzetten om te zorgen voor meer diversiteit op de werkvloer. Zo kan de OR zijn informatierecht (artikel 31 e.v. WOR) benutten om inzicht te krijgen en te monitoren hoe het in de organisatie gesteld is met diversiteit en inclusie. Daarnaast geeft het instemmingsrecht de OR de gelegenheid om invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld op het aanstellings-, ontslag- en bevorderingsbeleid (artikel 27, lid 1e WOR) of. Ook het adviesrecht kan van pas komen, bijvoorbeeld als de bestuurder specifieke groepen arbeidskrachten wil werven of inhuren (artikel 25, lid 1g WOR).

Kijk ook op de themapagina rendement.nl/discriminatie voor uitgebreide informatie, tips en handige tools om discriminatie te voorkomen en te zorgen voor meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer.