Organisaties lopen vooruit op wet voor gelijke beloning

23 mei 2019 | Door redactie

Dit jaar dienden de PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus een initiatiefwetsvoorstel in om organisaties te verplichten tot gelijke beloning van mannen en vrouwen. Maar sommige organisaties wachten niet af of dit voorstel erdoor komt.

Financiële dienstverlener APG heeft bekendgemaakt mannen en vrouwen met vergelijkbare functies, ervaring en dienstjaren voortaan gelijk te belonen. Vanuit HR is onderzocht of de 3.000 werknemers van APG gelijk loon voor gelijk werk krijgen en dat blijkt niet altijd zo te zijn. Gemiddeld krijgen mannen in vergelijkbare situaties 2,2% meer betaald. Vanaf juni ontvangen daarom meer dan 125 werkneemsters (zo’n 13% van het totaalaantal vrouwen) een loonsverhoging om dit verschil op te heffen. Daarnaast gaat de organisatie de oorzaken van de loonverschillen onderzoeken.

Straks mogelijk certificering voor gelijke beloning

Dat APG op eigen initiatief de beloningen gelijktrekt is bijzonder, maar het afgelopen jaar kondigden meer werkgevers aan met de loonkloof aan de slag te gaan. Zo sprak verzekeraar Aegon in de cao af eventuele loonverschillen te onderzoeken. Uit de analyse kwam naar voren dat het niet nodig was om verder actie te ondernemen. Organisaties als APG en Aegon weten met hun beleid zich positief te profileren en lopen vooruit op het initiatiefwetsvoorstel Gelijke beloning van vrouwen en mannen. Dit voorstel beoogt te regelen dat organisaties met 50 of meer werknemers een certificaat moeten behalen (en behouden) waaruit blijkt dat zij werknemers gelijk belonen voor gelijk werk.

Alvast voorbereid op eventuele nieuwe regels

Werkgevers die het voorbeeld van Aegon en APG willen volgen, kunnen hierbij de ondernemingsraad (OR) betrekken. Op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft een OR de taak om een gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen. In het voorstel van de linkse oppositiepartijen krijgen OR’en ook nadrukkelijker een toezichthoudende rol.
Organisaties die nu al gelijk belonen, zijn alvast goed voorbereid op de eventuele nieuwe wetgeving. Of het initiatiefwetsvoorstel ook echt wet wordt, is nog niet duidelijk. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met het wetsvoorstel, krijgen werkgevers twee jaar de tijd om een mogelijke loonkloof te dichten en daarmee het benodigde certificaat te bemachtigen.

Bijlagen bij dit bericht

Discriminatie signaleren op de werkvloer
E-learning | VideoCollege 12 minuten
Personeelskosten bewaken en bijsturen
E-learning | VideoCollege 13 minuten