Overkwalificatie is geen verboden onderscheid

12 april 2012 | Door redactie

U mag als werkgever een kandidaat afwijzen als u vindt dat hij te veel ervaring heeft voor een bepaalde functie. Ook kunt u in een vacature gerust aangeven dat u op zoek bent naar een junior of senior, omdat deze functietoevoeging verwijst naar de zwaarte van de functie en niet naar de leeftijd die een kandidaat moet hebben. Dit blijkt uit een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).

Een kandidaat solliciteerde bij een uitzendbureau naar een functie als assistent-controller. Het uitzendbureau wees de sollicitant af omdat hij te veel ervaring zou hebben voor de functie. In een brief gaf het uitzendbureau aan dat de opdrachtgever graag een lange arbeidsrelatie met de toekomstige werknemer wilde aangaan. Volgens het uitzendbureau zou de sollicitant waarschijnlijk te snel zijn uitgekeken op de functie. Ook verwachtte het uitzendbureau dat de salariswens van de kandidaat nooit overeen zou komen met het salaris dat de opdrachtgever wilde bieden. De man stapte vervolgens naar de CGB omdat hij vond dat er sprake was van verboden onderscheid op grond van zijn leeftijd.

Toevoeging junior of senior geen leeftijdsonderscheid

De commissie oordeelde dat een afwijzing met als reden overkwalificatie geen verboden onderscheid is. De CGB baseerde zich hierbij op een advies dat zij in 2005 had opgesteld over de functietoevoeging junior of senior. In dit advies gaf de commissie aan dat er bij zo’n functietoevoeging geen leeftijdsonderscheid wordt gemaakt. De commissie oordeelde dat dit ook gold voor de functietoevoeging assistent. Ook hoefde de overkwalificatie en de daarmee samenhangende beschikbaarheid van de werknemer voor de functie geen verband te houden met de leeftijd van de kandidaat.
Commissie Gelijke Behandeling, 3 april 2012, 2012-58