Quotum voor aantal vrouwen in topfuncties

28 januari 2013 | Door redactie

Als het aan de Europese Commissie ligt, komt er een quotum van 40% voor het aantal vrouwen in topfuncties van beursgenoteerde organisaties. Hoewel de Eerste en de Tweede Kamer een gele kaart trokken tegen het voorstel, gaat het kabinet het voorstel toch in behandeling nemen. Het quotum moet het aantal vrouwen in topfuncties vergroten en het glazen plafond doorbreken.

Het voorstel om een quotum in te voeren, gaat ervan uit dat besturen van beursgenoteerde organisaties voor minstens 40% uit vrouwen (en voor 40% uit mannen) moeten bestaan. Het quotum moet het zogenoemde glazen plafond doorbreken, waardoor meer vrouwen een topfunctie kunnen bekleden. Op dit moment ligt het gemiddeld aantal vrouwen in raden van bestuur van beursgenoteerde organisaties in Europa net iets onder de 12%.
Volgens het Nederlandse parlement is het niet aan Europa om een quotum op te leggen, maar aan de lidstaten zelf. Daarom heeft zij een gele kaart getrokken tegen het voorstel. Er zijn alleen niet voldoende lidstaten die hetzelfde hebben gedaan als Nederland, waardoor het voorstel gewoon behandeld wordt door de Europese Commissie. 

Wettelijke verplichting en sancties gaan te ver

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft van het parlement daarom toestemming gekregen om het voorstel in Nederland toch te behandelen. Op die manier hoopt de minister dat zij toch nog invloed kan uitoefenen op de uiteindelijke verordening. In Nederlandse wetgeving is namelijk nu al vastgelegd dat organisaties ernaar moeten streven dat 30% van de leden van raden van bestuur en raden van toezicht vrouw is. Deze richtlijn geldt zelfs nog voor een ruimere doelgroep, omdat het Europese quotum zich alleen richt op beursgenoteerde organisaties en het Nederlandse quotum voor alle raden van bestuur en raden van toezicht geldt. De minister en de Tweede Kamer zijn het dus eens met het verhogen van het aantal vrouwen in topfuncties, maar vinden een wettelijke verplichting en de sancties die gesteld worden bij het niet halen van het quotum niet nodig.