Seniorendagen niet meer van deze tijd

30 januari 2013 | Door redactie

Het toekennen van seniorenverlof was ooit bedoeld om het werken voor oudere werknemers te vergemakkelijken. Hoe ouder, hoe meer verlofdagen iemand tot zijn beschikking had. De regeling lijkt achterhaald, want niet alleen moeten ouderen juist langer meedoen aan het arbeidsproces, het kan ook in strijd met de wet zijn.

Ooit zijn seniorendagen verzonnen om het ouderen makkelijker te maken hun werk vol te houden. In cao’s konden bedrijven afspreken dat werknemers vanaf een bepaalde leeftijd recht hebben op extra verlofdagen. Nu ouderen juist langer door moeten werken, is het niet langer gewenst ze extra vrije dagen te geven. Daarnaast kan het ook in strijd zijn met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL). Door andere arbeidsvoorwaarden toe te passen bij oudere werknemers maakt uw werkgever in wezen  een verboden leeftijdsonderscheid.

Verlofregeling onderdeel van beleid

Uw organisatie mag alleen een verlofregeling voor senioren aanbieden als het een onderdeel is van een breder beleid, zoals leeftijdsbewust personeelsbeleid. Denk bijvoorbeeld aan een beleid dat is gericht op de bevordering van arbeidsparticipatie van oudere werknemers. Als in uw organisatie een regeling voor seniorenverlof bestaat – bijvoorbeeld op basis van de cao – is het verstandig om te checken of dat zo is.