SER geeft advies over aanpak discriminatie

18 februari 2013 | Door redactie

Het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd om advies uit te brengen over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Cijfers laten zien dat er nog steeds sprake is van discriminatie, bijvoorbeeld tijdens sollicitatieprocedures. Het is in de eerste plaats aan u om discriminatie tegen te gaan.

SER moet advies geven over wat de sociale partners kunnen doen om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt namelijk dat discriminatie op de arbeidsmarkt nog steeds voorkomt. Het College voor de Rechten van de Mens komt tot dezelfde conclusies. Het kabinet vraagt naar mogelijke maatregelen om discriminatie te bestrijden en is vooral benieuwd naar succesvolle acties in andere landen. De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van discriminatie ligt bij werkgevers en werknemers, maar ook de bijdrage van andere organisaties en de overheid moet aan bod komen.

Ongelijke behandeling van werkzoekenden

Sommige groepen werkzoekenden hebben minder goede kansen op de arbeidsmarkt. Daar zijn verschillende redenen voor en soms komt dat door discriminatie. Er bestaan verschillende discriminatiegronden, bijvoorbeeld ras, leeftijd of seksuele voorkeur. De Grondwet en speciale wetten voor gelijke behandeling verbieden een ongelijke behandeling. Slechts in uitzonderlijke gevallen is ongelijke behandeling gerechtvaardigd. Als u heel veel moeite heeft om werknemers aan te trekken mag u nieuwe werknemers bijvoorbeeld een hoger loon bieden.

Quotum voor meer vrouwen in topfuncties

Naast discriminatie van werkzoekenden worden werknemers soms ook ongelijk behandeld. Zo bestaan er verschillen in de beloning tussen seksen en zijn vrouwen slecht vertegenwoordigd in de topfuncties van het bedrijfsleven. Het kabinet wil dat SER onder meer uitzoekt welke maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er meer vrouwen een toppositie kunnen bekleden. In het bericht ‘Quotum voor aantal vrouwen in topfuncties’ heeft u al kunnen lezen over een Europees initiatief om het aandeel van vrouwen in de top van het bedrijfsleven te vergroten.