SER zet in op OR en jongeren voor meer diversiteit

De ondernemingsraad (OR) en jonge werknemers kunnen een grote bijdrage leveren aan het diversiteitsbeleid in organisaties. Met de publicatie ‘OR en jongeren zetten in op diversiteit’ helpt de Sociaal-Economische Raad (SER) ondernemingsraden op weg.

15 september 2021 | Door redactie

Dankzij bewegingen als Black Lives Matters en #MeToo en publieke debatten over onderwerpen als genderneutraliteit, integratie en de krapte op de arbeidsmarkt zijn veel organisaties inmiddels doordrongen van het belang van diversiteit en inclusie. Een goed diversiteitsbeleid is niet alleen prettig voor (de kansen van) werknemers, het levert ook de organisatie veel voordelen op. Het is daarom een belangrijk thema voor de OR. De OR moet immers waken tegen discriminatie en een gelijke behandeling van werknemers in de organisatie bevorderen (artikel 28, lid 3 WOR).

Diversiteitsbeleid kan winst verhogen

Met een goed diversiteitsbeleid voelen werknemers zich prettiger en krijgt iedereen de kans om zijn talenten te ontwikkelen, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, beperking, seksuele voorkeur of één van de vele andere kenmerken die een mens uniek maken. Dit maakt het voor de organisatie makkelijker om toptalent aan te trekken en nieuwe markten aan te boren. Een divers personeelsbestand kan zo bijdragen aan een betere kwaliteit van dienstverlening en meer winst.

OR kan ervoor zorgen dat er een goed diversiteitsbeleid komt

De SER-publicatie OR en jongeren zetten in op diversiteit, die mede tot stand kwam door het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap, biedt de OR handvatten bij het vormgeven van een diversiteitsbeleid en geeft concrete tips over de centrale rol die de OR hierbij kan spelen. Zo heeft de OR instemmingsrecht bij veel regelingen die diversiteit en inclusie kunnen bevorderen (artikel 27 WOR). Denk aan het aanstellings-, ontslag- en bevorderingsbeleid, het beloningssysteem of regelingen op het gebied van personeelsopleiding en arbeidsomstandigheden. Als de bestuurder deze regelingen wil invoeren, wijzigen of intrekken, heeft hij instemming van de OR nodig.

OR kan bestuurder overtuigen van belang van diversiteitsbeleid

De OR doet er goed aan om het onderwerp diversiteit op de agenda te zetten voor de eerstvolgende overlegvergadering met de bestuurder. Ook kan de OR zijn initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) inzetten om bij de bestuurder een schriftelijk voorstel in te dienen voor een beter diversiteitsbeleid. De bestuurder moet dit initiatiefvoorstel dan minimaal één keer inhoudelijk met de OR bespreken voordat hij er een beslissing over neemt. Dit geeft de OR de kans om de voordelen van een goed diversiteitsbeleid nader toe te lichten en de bestuurder te overtuigen van het belang ervan.

Jongeren kunnen OR prima bijstaan bij initiëren van diversiteitsbeleid

De SER benadrukt dat de OR ook jonge werknemers moet betrekken bij het in kaart brengen van de bedrijfscultuur en het initiëren van het diversiteitsbeleid. Jongeren kijken vaak met een frisse blik naar de organisatie en bedrijfscultuur en zullen hierdoor eventuele vooroordelen sneller opmerken. Voorwaarde is wel dat jongeren zich vrij moeten voelen om zich te uiten over mogelijke verbeterpunten in de organisatie.