SER ziet grote rol voor OR bij discriminatie

30 april 2014 | Door redactie

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft zijn advies over discriminatie op het werk uitgebracht. Uit het advies ‘Discriminatie werkt niet!’ blijkt dat de SER veel mogelijkheden ziet voor de OR om discriminatie te voorkomen en tegen te gaan. Daarbij denkt de SER aan voorlichting, een OR-spreekuur, maar ook aan de vergroting van diversiteit zowel in de organisatie als binnen de OR.

Het kabinet had de SER vorig jaar om advies gevraagd over het voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt. In dit advies ­– met de naam ‘Discriminatie werkt niet!’ – staat dat veel werknemers en werkgevers niet goed weten wat discriminatie is en wat ze ertegen kunnen doen. Vaak is discriminatie onbedoeld en daarom raadt de SER aan om de bewustwording te vergroten door voorlichting, training en landelijke campagnes. In het advies zijn ook afzonderlijke aanbevelingen opgenomen voor de verschillende groepen (bijvoorbeeld niet-westerse allochtonen of zwangere vrouwen) die te maken kunnen krijgen met discriminatie.

OR geeft voorlichting over discriminatie

De SER geeft aan dat de OR een belangrijke rol kan spelen bij het aanpakken van discriminatie op de werkvloer en de zorg voor een goed diversiteitsbeleid binnen de organisatie. De OR heeft niet alleen de mogelijkheid om voorlichting te geven over deze onderwerpen, maar kan ook een OR-spreekuur inrichten en nadenken over het instellen van anonieme meldingsmogelijkheden en een vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Biedt uw OR voldoende diversiteit?

Het is natuurlijk ook belangrijk om naar uw eigen OR te kijken. Is daar wel sprake van voldoende diversiteit? De SER vindt het namelijk ook belangrijk dat OR’en zich inspannen voor de vergroting van hun eigen diversiteit. De SER werkt momenteel aan een handreiking die de OR en de bestuurder moet helpen bij de aanpak van discriminatie binnen de organisatie. Nu kan uw OR voor inspiratie alvast een kijkje nemen in de toolbox met goede voorbeelden uit de praktijk die de SER beschikbaar heeft gesteld.