Specifiek jongeren werven mag tijdelijk

6 januari 2014 | Door redactie

Tot 1 januari 2016 mag u als werkgever vacatures aanbieden die zich specifiek richten op jongeren tussen 18 en 27 jaar. Normaal gesproken mag u bij de werving en selectie geen leeftijdsgrenzen stellen. Ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid mag u echter de komende twee jaar vacatures plaatsen waarin u jongeren van 18 tot 27 jaar uitnodigt om te reageren.

Onderscheid maken op grond van leeftijd is alleen toegestaan als daar een objectieve rechtvaardiging voor is, bijvoorbeeld als er sprake is van:

  • werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid dat in wettelijke regelingen is vastgelegd;
  • een zwaarwegend bedrijfsbelang, bijvoorbeeld als uw organisatie in zwaar weer verkeert;
  • een andere goede reden voor het leeftijdsonderscheid.

Regeling moet jeugdwerkloosheid bestrijden

Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 mag u vacatures plaatsen waarin u specifiek zoekt naar jongeren van 18 tot 27 jaar. De vacature moet zich wel richten op de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Neem daarom de volgende zin in de vacaturetekst op: ‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid'.’
De tijdelijke regeling maakt deel uit van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’ die is vastgelegd in de Begrotingswet 2014 en 2015. De overheid wil met de maatregel voorkomen dat jongeren door de crisis werkloos blijven of worden.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!