SZW start landelijke campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie

21 september 2017 | Door redactie

Het aantal vrouwen dat ongelijk behandeld wordt vanwege een zwangerschap is nog net zo hoog als vier jaar geleden. Zwangere werkneemsters hebben daarnaast te maken met extra arbeidsrisico’s. Het ministerie van SZW start daarom deze week een campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie.

Volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft bijna de helft van de zwangere vrouwen te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Dat betekent dat zij door hun zwangerschap ongelijke kansen hebben op een baan, verlenging van een contract of het krijgen van promotie. Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om risico’s van discriminatie weg te nemen. Zij moeten kunnen aantonen dat zij beleid voeren om discriminatie (tool)  tegen te gaan. Een landelijke campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet dit stimuleren.

Afspraken over zwangerschap en werken

De campagne is onderdeel van een actieplan zwangerschapsdiscriminatie dat met 13 maatregelen de ongelijke behandeling van zwangere vrouwen op het werk wil aanpakken. De campagne moet werkgevers er ook van bewust maken dat diversiteit bijdraagt aan het succes van een organisatie. Talentvolle werknemers zijn niet alleen man en jong. Werkgevers en werknemers kunnen terecht op zeteenstreepdoordiscriminatie.nl voor tips over het maken van goede afspraken over zwangerschap en werken.

Regels voor zwangeren in Arbobesluit

Zwangere werkneemsters hebben in het Arbobesluit een bijzondere positie. Werkgevers moeten extra maatregelen nemen om hen te beschermen tegen risico’s op de werkvloer.  Zo gelden er speciale regels voor arbeids- en rusttijden, het soort werkzaamheden,  de mate van fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De werkgever moet maximaal twee weken nadat de zwangerschap bekend is gemaakt, voorlichting geven aan de zwangere werkneemster over deze arbeidsrisico’s.