Toch meldplicht voor discriminerend wervingsverzoek

7 maart 2022 | Door redactie

Het kabinet wil een meldplicht invoeren voor discriminerende wervingsverzoeken aan uitzendbureaus. Daarmee zet de overheid een nieuwe stap om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Binnen de organisatie moet ook de OR zich inzetten om discriminatie tegen te gaan.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in de Tweede Kamer gaf minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan dat zij een meldplicht wil toevoegen voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus. Dit wetsvoorstel geeft organisaties de plicht om beleid te voeren dat gelijke kansen bij werving en selectie bevordert. De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat erop toezien dat werkgevers en bemiddelingsorganisaties voldoende waarborgen inbouwen om discriminatie tegen te gaan en gelijke kansen op de arbeidsmarkt te realiseren.

OR heeft diverse bevoegdheden om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan

De wijziging van het wetsvoorstel biedt de ondernemingsraad (OR) extra houvast om discriminatie in de organisatie tegen te gaan en een gelijke behandeling te bevorderen. Deze opdracht heeft de OR op grond van artikel 28, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De OR heeft verschillende wettelijke bevoegdheden om te zorgen voor meer diversiteit op de werkvloer. Zo kan de OR dankzij zijn instemmingsrecht (artikel 27, lid 1e WOR) invloed uitoefenen op het aanstellings-, ontslag- en bevorderingsbeleid.
Een andere belangrijke bevoegdheid van de OR is het initiatiefrecht (artikel 23 WOR). De OR kan zijn initiatiefrecht bijvoorbeeld gebruiken om met de bestuurder in gesprek te gaan over het instellen en naleven van een goed diversiteits- en inclusiviteitsbeleid (D&I-beleid) of om bij hem een concreet verbetervoorstel in te dienen. De bestuurder is dan verplicht om minimaal één keer met de OR in gesprek te gaan over het initiatiefvoorstel.

Meldplicht was al eerder voorgesteld, maar niet in wetsvoorstel opgenomen

Het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie werd al in december 2020 ingediend bij de Tweede Kamer, maar toen controversieel verklaard. Onlangs is het opnieuw in behandeling genomen. In het wetsvoorstel was de eerder voorgestelde meldplicht voor uitzendbureaus niet opgenomen. Minister Van Gennip wil de meldplicht alsnog aan het wetsvoorstel toevoegen, ook omdat in het coalitieakkoord een meldplicht voor onder andere uitzendbureaus is opgenomen. Het streven is dat het aangepaste wetsvoorstel voor de zomer naar de Tweede Kamer gaat.