Training tegen vooroordelen bij sollicitaties

3 februari 2014 | Door redactie

Om te voorkomen dat HR-professionals zich bij de werving en selectie (onbewust) laten leiden door vooroordelen, heeft het College voor de Rechten van de Mens een interactieve training ontwikkeld. De training ‘Selecteren zonder vooroordelen, voor de beste match’ maakt u bewust van de negatieve effecten van bewuste en onbewuste stereotypen.

De interactieve training ‘Selecteren zonder vooroordelen, voor de beste match’ bestaat uit opdrachten, testjes en vaardigheidsoefeningen. Het doel van de training is om HR-professionals te wijzen op de negatieve effecten van bewuste en onbewuste stereotypen bij werving- en selectieprocedures. De training biedt inzicht, kennis en tips om concrete maatregelen te nemen om de invloed van stereotypen bij sollicitatieprocedures te verminderen.

Training voor werving en selectie bestaat uit vier modules

Op de website mensenrechten.nl van het College voor de Rechten van de Mens vindt u de ‘lightversie’ van de training: dit is een beknopte inleiding op de uitgebreidere training die u vanaf april kunt volgen. De training bestaat uit vier modules:

  1. introductiemodule: algemene informatie over de verschillende soorten stereotypen en het verband met discriminatie;
  2. theoretische module: theorie over het vormen van stereotypen en hoe deze beoordelaars en beoordeelden beïnvloeden;
  3. praktische module: tips hoe u een neutraal en effectief HR-beleid kunt ontwikkelen waarbij stereotypering zo veel mogelijk wordt voorkomen;
  4. juridische module: informatie over wet- en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling, maar ook praktische voorbeelden voor het opstellen van personeelsadvertenties.

Voorlichtingsbijeenkomst Selecteren zonder vooroordelen

Als u geïnteresseerd bent in het volgen van de uitgebreidere training, kunt u zich aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst, die op dinsdag 4 maart 2014 in Utrecht wordt georganiseerd. De training wordt vanaf april 2014 aangeboden door het College voor de Rechten van de Mens. Aan de training zijn (vooralsnog) geen kosten verbonden.