Vacatures voor jongeren langer toegestaan

20 april 2015 | Door redactie

Om de aanhoudende jeugdwerkloosheid te bestrijden, mag u ook in 2016 een voorkeur voor jongeren aangeven in uw vacatures. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten deze vorm van leeftijdsdiscriminatie langer toe te staan.

Hoewel de jeugdwerkloosheid is gedaald, vindt minister Asscher van SZW dat nog te veel jongeren zonder werk thuis zitten. Sinds 2014 mag u in vacatures vermelden dat u voor uw bv vooral op zoek bent naar jongeren van 18 tot 27 jaar. U last hier al over in het bericht ‘Vacatures voor jongeren tijdelijk toegestaan’. De maatregel zou eigenlijk per 1 januari 2016 eindigen, maar in de Kamerbrief Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2016  laat Asscher weten dat hij deze met een jaar verlengt.

Alleen werven met juiste formulering

U mag dus tot 1 januari 2017 in vacatures opnemen dat u specifiek op zoek bent naar jongeren. Vermeld dan wel in de tekst van de advertentie dat u dit doet in het kader van de ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2016’. Ook andere maatregelen die de minister treft om de jeugdwerkloosheid verder terug te dringen, zoals de verruiming van de premiekorting jongeren, vindt u in de Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2016 (pdf).