Verbieden hoofddoek door politie is discriminatie

24 november 2017 | Door redactie

De politie mag niet zonder meer het dragen van een hoofddoek bij het politie-uniform verbieden. Het argument dat politiemedewerkers een neutrale, uniforme gezagsuitstraling moeten hebben, is in dit geval niet geldig oordeelde het College voor de Rechten van de mens.

Volgens het College voor de Rechten van de Mens maakt de Nationale Politie zich schuldig aan discriminatie. Een medewerkster met een kantoorfunctie droeg al een hoofddoek op haar werk, maar in combinatie met burgerkleding. De vrouw wil net als haar directe collega’s op kantoor haar uniform dragen, mét haar hoofddoek. De politie verbiedt ieder zichtbaar en herkenbaar teken van onder andere (levens)overtuiging, religie en politieke overtuiging met als doel een neutrale, onpersoonlijke en uniforme gezagsuitstraling. Ook zou dit verbod bijdragen aan veilige arbeidsomstandigheden voor de werknemer.

Hoofddoek geen risico voor de veiligheid

Het College vindt dat de politie onvoldoende duidelijk kan maken dat dit verbod noodzakelijk is om deze doelen te bereiken. De vrouw werkt op kantoor, en komt vooral telefonisch in contact met burgers; deze zien haar hoofddoek niet. Zij heeft een administratieve functie waarbij het vermijden van de schijn van niet-neutraliteit en -objectiviteit minder relevant is. Ook levert het dragen van de hoofddoek voor haar geen risico’s op voor de veiligheid  op de werkvloer. Daarom luidt het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens dat de Nationale Politie verboden onderscheid op grond van godsdienst maakt.

Betrek OR bij beleid tegen discriminatie

Het maken van verboden onderscheid is strafbaar en werkgevers moeten hier beleid tegen voeren. Discriminatie is één van de vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (tools) en kan leiden tot werkstress. Niet alleen kunnen werknemers er ziek van worden, discriminatie kan ook leiden tot baanverlies of achterstand op de arbeidsmarkt. Beleid tegen discriminatie kan onder meer bestaan uit het instellen van een gedragscode. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het invoeren van zo’n gedragscode of andere vormen van beleid tegen discriminatie. Ook kan de OR helpen draagvlak te creëren voor een gedragscode.

Bijlagen bij dit bericht

Discriminatie signaleren op de werkvloer
E-learning | VideoCollege 12 minuten