Verplicht vrouwenquotum komt steeds dichterbij

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor een verplicht vrouwenquotum in de top van het bedrijfsleven. Raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moeten voortaan uit minimaal 30% vrouwen bestaan.

5 december 2019 | Door redactie

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft voor de motie van CDA en D66 over het bindend vrouwenquotum gestemd. De Tweede Kamer wil dat ten minste 30% van de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven uit vrouwelijke bestuurders gaat bestaan. De motie komt voort uit een eerder advies van de Sociaal Economische Raad (SER). De Tweede Kamer wil dat het kabinet het SER-advies volledig overneemt. Het kabinet gaat hiervoor nu maatregelen uitwerken; de verwachting is dat deze begin 2021 zullen ingaan.

Verplicht een vrouw aannemen bij een tekort

De SER raadt niet alleen aan om een verplicht vrouwenquotum in te voeren, maar ook om daar een sanctie aan te koppelen. Dit houdt in dat een raad van commissarissen die niet voor 30% uit vrouwen bestaat, geen man mag aannemen bij een vrijgekomen positie. De vacature blijft openstaan totdat er een geschikte vrouw is gevonden. Het bindend vrouwenquotum zal gaan gelden voor de 88 grote beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Hiervan voldoen momenteel 30 bedrijven aan het quotum van 30%.

Quotum geldt alleen nog voor raden van commissarissen

In 2013 is er al een wettelijk streefcijfer van 30% ingevoerd, maar dit heeft te weinig effect omdat er geen sanctie aan verbonden is. De SER meent dat een verplicht quotum daarom beter zal werken. Het wettelijk streefcijfer heeft wel een groter bereik: naast de 88 beursgenoteerde bedrijven geldt het ook voor de 5.000 grootste niet-beursgenoteerde bedrijven. Maar de SER adviseert om het quotum nu alleen in te stellen voor de raden van commissarissen. In raden van bestuur is het percentage vrouwen weliswaar ook laag, maar voor de raden komt er nog geen verplichting. Het idee van de SER is dat als er meer vrouwelijke commissarissen bij zullen komen, het aantal vrouwelijke bestuurders ook zal toenemen.