Vrouwen krijgen immers toch kinderen…

16 januari 2013 | Door redactie

Wie getroffen wordt door een bedrijfsongeval kan daar zijn leven lang last van hebben. In zo’n geval wordt geprobeerd de schade te verhalen. In de praktijk blijkt dat vrouwen een lagere schadevergoeding aangeboden krijgen dan mannen in een vergelijkbare situatie. Dat is de conclusie van het College voor de Rechten van de Mens. Het onderzocht mogelijke discriminatie bij het bepalen van letselschade bij vrouwen.

Na een bedrijfsongeval waarbij het slachtoffer schade heeft geleden, wordt meestal een berekening gemaakt voor een uit te keren schadevergoeding. Als u een tijdje niet kunt werken, loopt u immers inkomsten mis. Soms zijn de gevolgen groter en kunt u nooit meer (volledig) aan het werk of moet u aangepast werk zien te vinden. Uit een onderzoek naar mogelijke discriminatie bij de bepaling van letselschade bij vrouwen, blijkt dat vrouwen hierbij anders benaderd worden. Stereotype denkbeelden over mannen en vrouwen hebben invloed op de uitvoering van de berekening.  

Vragen naar kinderwens

Om de hoogte van het schadebedrag te bepalen, als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zou raken, gaan partijen uit van aannemelijke verwachtingen. Hoe zou uw leven er hebben uitgezien als u geen ongeval had gehad? Het blijkt dat mannen en vrouwen hierbij verschillend worden benaderd. Dat blijkt uit vragen over kinderwens en de combinatie van zorg en werk. Vrouwen krijgen deze vragen vaker dan mannen. ‘Vrouwen krijgen toch kinderen’ is de achterliggende aanname. Dat kan ertoe leiden dat vrouwen een lager bedrag krijgen uitgekeerd. Haar arbeidsparticipatie wordt immers lager ingeschat. Ook gebruiken verzekeraars verouderde statistieken om hun verwachtingen aan te toetsen. Zo zijn er tegenwoordig beduidend meer mannen die parttime werken en vrouwen met kinderen die fulltime werken.