Werkgever discrimineert uitzendkrachten

18 april 2013 | Door redactie

Meer dan 80% van de intercedenten kreeg in 2012 te maken met discriminerende verzoeken van werkgevers bij hun vraag naar uitzendkrachten. Dit blijkt uit onderzoek naar discriminatie in de uitzendbranche. Sinds 2008 is gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie toegevoegd aan de Arbowet. Help uw werkgever daarom om discriminatie in uw organisatie tegen te gaan.

Er is sprake van discriminatie als er wordt geselecteerd op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of etniciteit. Discriminatie is verboden volgens de Algemene wet gelijk behandeling, maar 83% van de intercedenten kreeg in 2012 nog regelmatig discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Uit onderzoek van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) blijkt verder dat de intercedenten gemiddeld één keer per week een discriminerend verzoek ontvingen. In 85% van de gevallen ging het om de leeftijd van de uitzendkracht, bij 67% om het geslacht en bij 35% om de etniciteit. Van de intercedenten komt 42% niet aan het verzoek tegemoet.

Onderzoek naar discriminatie

Uit het eerder verschenen rapport (pdf) van Sociaal Cultureel Planbureau bleek ook dat discriminatie in de uitzendbranche nog steeds voorkomt. Naar aanleiding van dit onderzoek wil staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de uitzendbranche actie ondernemen om het probleem aan te pakken. Hierover leest u meer in het bericht ‘Let op gelijke behandeling van uitzendkrachten’.

Behandel sollicitatiebrieven anoniem

Discriminatie kan net als seksuele intimidatie, agressie en pesten leiden tot stress, daarom is het sinds 2008 in de Arbowet opgenomen als psychosociale arbeidsbelasting. Dit betekent dat de werkgever zijn beleid moet aanpassen om hier tegen op te treden. Help hem dus om de risico’s op een rij te krijgen en als dat nodig is om een preventieplan te maken. Wijs de werkgever er in eerste instantie op dat hij geen onderscheid mag maken in de organisatie en dat dit ook geldt bij sollicitaties. Om discriminatie te voorkomen stelt u hem voor om de sollicitatiebrieven anoniem te behandelen. Dit doet hij door iemand anders de persoonskenmerken, zoals geslacht en leeftijd vóór de beoordeling te laten verwijderen. U kunt de werkgever eventueel de test (pdf) van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) laten doen. Zo maakt hij kennis met de regelgeving op het gebied van gelijke behandeling en komt hij erachter of hij zelf (onbewust) discrimineert.