Werkgever moet discriminatie werkvloer tegengaan

De Arbowet verplicht de werkgever om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder. De werkgever moet beleid voeren tegen discriminatie op de werkvloer en hier maatregelen tegen nemen.

14 maart 2019 | Door redactie

Discriminatie is opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. De gronden voor vervolging van discriminatie is vervolgbaar op grond van onder meer ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht en seksuele geaardheid. Op de werkvloer kan discriminatie zich echter ook voordoen als iemand ongewild in een uitzonderingspositie terechtkomt, bijvoorbeeld als dikker persoon tussen fanatieke sporters, of een vrijgezel tussen gehuwden.

Discriminatie op de werkvloer kan leiden tot ziekteverzuim

In de Arbowet is discriminatie opgenomen als één van de factoren van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Discriminatie op de werkvloer kan leiden tot werkstress. Dit kan fysieke en psychische klachten veroorzaken, met ziekteverzuim tot gevolg. Volgens de Arbobalans 2018 van onderzoeksinstituut TNO gaf bijna 6% van de werknemers aan dat ze in de afgelopen 12 maanden op het werk zijn gediscrimineerd. De werkgever moet het risico op discriminatie opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Vervolgens moet hij er maatregelen tegen opstellen in het plan van aanpak en deze uitvoeren.

Werkgever kan verschillende middelen tegen discriminatie inzetten

De werkgever kan verschillende middelen inzetten om discriminatie tegen te gaan:

  • Vertrouwenspersoon (tool): een eenvoudige maatregel om discriminatie tegen te gaan is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon begeleidt werknemers die problemen hebben (gehad) met discriminerend gedrag – of ander ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon adviseert de werkgever over het antidiscriminatiebeleid.
  • Klachtenregeling (tool): een belangrijk onderdeel van antidiscriminatiebeleid is een klachtenregeling. Het doel hiervan is dat de werknemer een instrument in handen krijgt waarmee hij het discriminerende gedrag kan beëindigen.
  • Klachtencommissie: de instantie die de klachten in behandeling neemt is de klachtencommissie. Deze commissie verzamelt de feiten van de discriminerende situatie en stelt de werkgever voor welke sanctie hij moet toepassen.

Bijlagen bij dit bericht

Discriminatie signaleren op de werkvloer
E-learning | VideoCollege 12 minuten