Werkgevers discrimineren erop los

4 september 2015 | Door redactie

Discriminatie op naam en leeftijd blijft een hardnekkig probleem in Nederland. Dit blijkt uit recent onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De uitkomsten van het onderzoek bevestigen – net als eerdere onderzoeken – dat er sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt in Nederland.

Uit het onderzoek ‘Discriminatie in de werving en selectiefase’ (pdf) in opdracht van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat oudere werknemers en werknemers met een migrantenachtergrond twee keer minder vaak worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan autochtone Nederlanders onder de 35 jaar. De verschillen tussen de etnische groepen onderling zijn beperkt. De resultaten van dit onderzoek komen overeen met het eerdere onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarover u heeft kunnen lezen in het nieuwsartikel ‘Afkomst sollicitant reden voor afwijzing’.

Inspectie SZW controleert op discriminatie

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek heeft minister Asscher de ‘Kamerbrief Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie’ (pdf) ingediend bij de Tweede Kamer. Het actieplan kent 42 acties op basis van: handhaving, melding en registratie, kennis en bewustwording, diversiteitsbeleid en onderzoek. Naast de 42 acties heeft het kabinet nog zes aanvullende maatregelen genomen. Eén daarvan is het Team arbeidsdiscriminatie van de Inspectie SZW dat sinds 1 mei 2015 controleert of werkgevers genoeg doen om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan. Ook laat minister Asscher dit najaar opnieuw onderzoeken in hoeveel cao's afspraken worden gemaakt om diversiteit te stimuleren en wat de mogelijkheden zijn om discriminatie op grond van leeftijd (zowel jong als oud) verder aan te pakken.