Wetsvoorstel voor meldplicht uitleners bij discriminatie

7 maart 2022 | Door redactie

Minister Van Gennip van SZW heeft de Tweede Kamer verzocht de behandeling van het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aan te houden, zodat er een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus aan toegevoegd kan worden.

De meldplicht bij discriminatie voor uitzendbureaus is een nieuwe stap in de strijd tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Ontvangt de arbeidsbemiddelaar een discriminerend verzoek van een opdrachtgever, dan neemt hij dit verzoek niet in behandeling, maar gaat hij in gesprek met de opdrachtgever. Helpt dit niet, dan volgt een verplichte melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Werkwijze om discriminatie tegen te gaan

De meldplicht – dat ook is opgenomen in het coalitieakkoord 2021-2025 – zou oorspronkelijk via een apart wetsvoorstel worden geregeld, maar wordt nu dus ondergebracht bij het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Dit wetsvoorstel moet de Nederlandse Arbeidsinspectie handhavende bevoegdheden geven om er op toe te zien dat werkgevers en intermediairs een werkwijze hebben om discriminatie tegen te gaan en gelijke kansen te realiseren. Hierbij is ook een rol weggelegd voor de ondernemingsraad (OR).

Onderzoek naar anoniem solliciteren

Daarnaast heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van een onderzoek naar het inzetten van anoniem solliciteren voor het bevorderen van gelijke kansen bij werving en selectie. Uit het onderzoek – uitgevoerd door TNO bij uitzendbureau Unique – blijkt dat het weglaten van persoonsgegevens op het cv geen effect heeft op de kans van kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek of op een aanbod voor een baan.

Mogelijk geen verschil door coronacrisis

Dat er geen verschil bleek te zijn, komt mogelijk doordat Unique al veel doet voor een eerlijke en inclusieve werving en selectie. Ook de arbeidsmarktkrapte, die mede door de coronacrisis is aangezwengeld, kan het uitblijven van een effect verklaren. Omdat er in sommigen sectoren en functies wel degelijk kansenongelijkheid is vastgesteld en het probleem hardnekkig is, ziet de minister aanleiding om verder te onderzoeken hoe anoniem solliciteren kan bijdragen aan niet-discriminerende en inclusieve wervings- en selectieprocedures. De overheid gaat door met het experimenteren met deze werkwijze.