Discriminatie

De algemene norm is dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. In het geval van discriminatie wordt er echter onderscheid gemaakt tussen mensen of groepen, bijvoorbeeld vanwege hun afkomst, geloof, geaardheid of geslacht. Discriminatie kan bij langdurig aanhouden psychosociale problemen veroorzaken die kunnen leiden tot ziekte en soms zelfs het vertrek van de gediscrimineerde werknemer. 

Een werkgever moet discriminatie voorkomen en tegengaan. Hiervoor kan hij maatregelen treffen. Hij kan bijvoorbeeld een gedragscode opstellen waarin staat wat wel en niet mag of hoort. Ook is het handig als een organisatie een centraal punt heeft waar werknemers kunnen klagen. Dit kan in de vorm van een klachtencommissie of een vertrouwenspersoon. Zo weet een werknemer waar hij terecht kan met omstandigheden die hem dwars zitten. De OR kan ondersteuning en advies geven bij het tegengaan van discriminatie.

Nieuws

Man/vrouw-verhouding in de top nog erg scheef

08-09-2023

Hoewel het vorig jaar nog de goede kant op leek te gaan, blijft de benoeming van het aantal vrouwen in de raad van bestuur nu weer achter. S...

DiversityDay voor meer diversiteit op de werkvloer

07-09-2023

Als werknemers zichzelf durven en kunnen zijn op hun werk, heeft dat een positieve invloed op hun welbevinden en hun werkplezier. Organisati...

Werving en selectie rammelt aan alle kanten

04-09-2023

Werkgevers nemen het niet zo nauw met beleid voor de werving en selectie. Dat blijkt uit onderzoek van Rendement Uitgeverij en Tilburg Unive...

Organisaties beoordelen sollicitanten op leeftijd

28-08-2023

Een aanzienlijk deel van de organisaties blijkt in het werving-en-selectietraject te kijken naar discriminatiegevoelige persoonskenmerken in...