Discriminatie

De algemene norm is dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. In het geval van discriminatie wordt er echter onderscheid gemaakt tussen mensen of groepen, bijvoorbeeld vanwege hun afkomst, geloof, geaardheid of geslacht. Discriminatie kan bij langdurig aanhouden psychosociale problemen veroorzaken die kunnen leiden tot ziekte en soms zelfs het vertrek van de gediscrimineerde werknemer. 

Een werkgever moet discriminatie voorkomen en tegengaan. Hiervoor kan hij maatregelen treffen. Hij kan bijvoorbeeld een gedragscode opstellen waarin staat wat wel en niet mag of hoort. Ook is het handig als een organisatie een centraal punt heeft waar werknemers kunnen klagen. Dit kan in de vorm van een klachtencommissie of een vertrouwenspersoon. Zo weet een werknemer waar hij terecht kan met omstandigheden die hem dwars zitten. De OR kan ondersteuning en advies geven bij het tegengaan van discriminatie.

 

Hoe voorkomen we discriminatie van sollicitanten met een beperking?

Discriminatie | Publicatiedatum 26-01-2022

Binnen onze organisatie willen we meer kansen bieden aan mensen met een beperking. Hiermee dragen we bij aan maatschappeijk verantwoord ondernemen en we kunnen op deze...

Wat betekent een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens?

Discriminatie | Publicatiedatum 08-07-2021

Eén van onze werknemers voelt zich gediscrimineerd door de werkgever. Hij heeft hierover een klacht neergelegd bij het College voor de Rechten van de Mens...

Hoe kunnen we de bedrijfscultuur veranderen?

Arbeidsomstandigheden | Publicatiedatum 12-04-2021

Binnen onze organisatie hebben we een paar keer te maken gehad met meldingen van pesten, discriminatie, diefstal van bedrijfseigendommen en (seksuele) intimidatie. Hierbij...

Mechanismen bij stereotypen op de werkvloer

Discriminatie 4 minuten | 11-07-2022

Bij het werven en selecteren van personeel heeft u te maken met stereotypen. Stereotypen zijn de hokjes waarvan het brein dagelijks gebruikm...

OR & het instructierecht van de bestuurder

Arbeidsrecht 6 minuten | 17-05-2022

Uw bestuurder heeft het recht om bepaalde eisen te stellen aan de kleding, representativiteit en het uiterlijk van uw achterban. Dat vloeit...

Hoe maakt u uw organisatie diverser?

Discriminatie 6 minuten | 04-05-2022

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor diversiteit en eigenlijk geen enkele om het na te laten. Organisaties met een divers persone...

Werkstress door PSA

PSA Publicatiedatum 20-06-2022

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Daarvoor bestaan vijf oorzaken, die samenvallen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting...

Anoniem solliciteren

Werving en selectie Publicatiedatum 26-04-2021

Bij anoniem solliciteren worden in het cv, de sollicitatiebrief en/of het sollicitatiesysteem een aantal persoonlijke gegevens geanonimiseerd, zodat de identiteit van...

Heeft u een vraag over Discriminatie?

Jo Weerts
Jo Weerts
Trainer en presentator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Discriminatie?

Jo Weerts
Jo Weerts
Trainer en presentator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie