Disfunctioneren

Er zijn genoeg redenen om disfunctioneren van een medewerker zo veel mogelijk te voorkomen. Zo kan disfunctioneren de motivatie en productiviteit van de werknemer en de mensen om hem heen verminderen. De werkstress die zij ervaren, vermeerdert juist. Met een goed gesprek komt de werkgever vaak al een heel eind maar soms zijn er drastischere maatregelen nodig. Denk dan aan een officiële waarschuwing, verbetertraject, overplaatsing of schorsing.

Maatregelen moeten wel binnen de wettelijke kaders passen. Zo is een ontslag wegens disfunctioneren niet zomaar mogelijk. De werkgever moet een ontslag goed kunnen onderbouwen door een dossier op te bouwen. Rechters beoordelen sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid dossieropbouw nog strikter.

Nieuws

Omstandigheden die coaching tot een succes maken

08-07-2024

Een coachingstraject is een goed middel om werknemers te ondersteunen bij hun ontwikkeling of de uitvoering van hun werkzaamheden. Coaching...

Omzeil de valkuilen van het POP

27-03-2024

De geplande ontwikkeling in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) raakt vaak op de achtergrond als werknemers weer overgaan tot de orde va...

Dossier bij disfunctioneren: emmer mag niet overlopen

07-12-2023

Als een werknemer disfunctioneert, moet de leidinggevende niet te lang wachten met dossieropbouw. Veel leidinggevenden beginnen pas met het...

Discriminatie vanwege chronische ziekte

01-11-2023

Als een werkgever een chronisch zieke werknemer anders behandeld, is er al gauw sprake van discriminatie. Dit is de lijn van oordelen van he...