Dossieropbouw bij disfunctioneren

Kunt u afscheid nemen van een werknemer die slecht functioneert zonder een (goed) ontslagdossier? Soms is het antwoord ‘ja’ omdat een werknemer bereid is om akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst. Als een werknemer niet akkoord gaat en u naar de rechter moet, krijgt u waarschijnlijk nul op het rekest omdat het ontslag onvoldoende is onderbouwd. Voor een succesvolle ontslagprocedure is een goede dossieropbouw namelijk cruciaal. Deze e-learningcursus laat zien hoe zo’n dossier moet worden opgebouwd.

Beroepscompetenties

Aan het einde van de cursus weet u hoe u een dossier opbouwt als een werknemer disfunctioneert en een tocht naar de kantonrechter dreigt. U leert ook waar het verbetertraject uit moet bestaan voordat een werknemer ontslagen kan worden.

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt