Coaching nodig bij disfunctioneren

17 april 2012 | Door redactie

Als een werknemer niet goed functioneert, kan de werkgever de rechter vragen om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het disfunctioneren moet dan wel worden aangetoond. De rechter zal daarnaast kijken of de werknemer de kans heeft gehad om zich te verbeteren.

De werkgever moet zich actief inzetten om dit mogelijk te maken, door onder meer goede begeleiding en coaching te bieden. Recent oordeelde de kantonrechter dat een werkgever hierin tekort was geschoten. Een teammanager in de thuiszorg functioneerde volgens zijn werkgever onvoldoende. Daarom verzocht de werkgever de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer was het hier niet mee eens, en meer dan de helft van de werknemers had een kaart ondertekend om de teammanager te steunen. De rechter vond dat de werkgever onvoldoende kon aantonen dat er een direct verband was tussen het handelen van de teammanager en tegenvallende financiële resultaten. Bovendien had de werkgever de teammanager geen echte kans gegeven om zich te verbeteren.

Objectief meetbare verbeterpunten bij disfunctioneren

Zo waren er geen objectief meetbare verbeterpunten opgesteld. Daarnaast meende de rechter dat de werkgever had moeten zorgen voor goede begeleiding van de teammanager en coaching in zijn functie. Dit was des te belangrijker, omdat de werknemer bij zijn aantreden nog geen ervaring had in een soortgelijke functie. De rechter wees het ontbindingsverzoek daarom af. Overweegt u om stappen te zetten tegen een disfunctionerende werknemer? Wijs hem dan op de mogelijkheid van coaching. Zo kunt u de werknemer een eerlijke kans geven en voldoende ondersteuning bieden om zich te verbeteren.
Kantonrechter Dordrecht, 22 december 2011, LJN: BV0270