Demotie als sanctie is soms toegestaan

2 mei 2012 | Door redactie

Een werknemer die moeite heeft om technologische veranderingen bij te benen, is soms erg opgelucht als hij een minder veeleisende functie kan krijgen die beter aansluit op zijn kennis en kunde. Dat ligt anders als u demotie als disciplinaire maatregel toepast. Maar ook in zo’n geval is demotie soms geoorloofd.

Bij demotie plaatst u een werknemer in een minder belastende of verantwoordelijke functie. Is demotie het antwoord op disfunctioneren in de huidige functie, dan is een werknemer meestal minder gelukkig met de terugplaatsing. In principe heeft u voor demotie de instemming van een werknemer nodig. Toch kunnen er bijzondere omstandigheden zijn waarin demotie aanvaardbaar is, ook al stemt de werknemer er niet mee in. Er moet dan wel een concrete aanleiding zijn, bijvoorbeeld disfunctioneren in de huidige functie. Ook moet u een redelijk voorstel doen aan de werknemer, zowel qua functie als arbeidsvoorwaarden.

Demotie als disciplinaire maatregel

Past u demotie als disciplinaire maatregel toe, dan is het raadzaam om in ieder geval de volgende stappen te doorlopen:

  • Voer gesprekken over het functioneren in de huidige functie.
  • Start een verbetertraject en geef de werknemer een redelijke termijn waarin hij de kans krijgt om zijn functioneren te verbeteren.
  • Geef de werknemer de gelegenheid om uit eigen beweging zijn functie te heroverwegen en een stapje terug te doen.
  • Als dit allemaal niets oplevert: leg demotie als disciplinaire maatregel op.

Goede overgangsregeling bij demotie

U kunt ervoor kiezen om de arbeidsvoorwaarden van de oude functie te handhaven. Als u een lager loon wilt bieden, is het verstandig om een goede overgangs- of afbouwregeling te treffen. Mocht de zaak voor de rechter komen, dan zal deze een goede overgangsregeling eerder als redelijk aanmerken. Bedenk ook dat een lager loon nadelige gevolgen kan hebben voor de pensioenaanspraken en bepaalde loongerelateerde uitkeringen. Overweeg daarom of bijvoorbeeld de pensioenopbouw na demotie op het oude, hogere loon kan worden gebaseerd.