Disfunctioneren door te weinig scholing

30 januari 2014 | Door redactie

Bij een medewerker die ondermaats presteert, kan sprake zijn van disfunctioneren. Het is echter de vraag of het disfunctioneren de werknemer of de werkgever te verwijten valt. Heeft de werkgever onvoldoende geïnvesteerd in scholing of ontwikkeling, dan kan dit ertoe leiden dat de medewerker moeite heeft nieuwe ontwikkelingen bij te benen en daarom slecht functioneert.

Dient u een ontslagaanvraag in wegens disfunctioneren, dan moet u aantonen dat u zich heeft ingespannen om het functioneren te verbeteren. Dit blijkt uit artikel 5:1 van het Ontslagbesluit. Coaching, training of scholing kan deel uitmaken van het verbeterplan. De medewerker kan bijvoorbeeld een cursus volgen om zijn vakkennis of beroepsvaardigheden op peil te brengen of om aan zijn competenties te werken. Denk aan een cursus conflicthantering of effectief communiceren.

Met scholing aan concrete verbeterpunten werken

Uw motieven om de medewerker een verbetertraject aan te bieden, moet u op papier zetten. Benoem concrete verbeterpunten die u met scholing wilt aanpakken. Spreek ook een datum af waarop u de cursus of training evalueert. Overigens kan het zinvol zijn om de medewerker geen periodieke salarisverhoging toe te kennen. Daarmee geeft u het signaal af dat het niet voldoen aan de verwachtingen gevolgen heeft voor het salaris.

Bijscholing om aan veranderde functie-eisen te voldoen

Als de medewerker jong is en nog in een leer- of ontwikkelingsfase zit, zal UWV meer van u verwachten bij een verbetertraject. U moet aannemelijk maken dat u er alles aan heeft gedaan om de jonge kracht goed en zorgvuldig te begeleiden. Ook moet u de medewerker voldoende tijd hebben gegeven de noodzakelijke vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren. Bent u van mening dat het disfunctioneren wordt veroorzaakt doordat de medewerker technologische veranderingen niet kan bijbenen, dan zal UWV toetsen of de medewerker door bijscholing wel aan de veranderde functie-eisen kan voldoen. Als dit niet zo is, wordt de ontslagvergunning verleend.
Constateert UWV echter dat u zich onvoldoende heeft ingespannen om het functioneren te verbeteren, omdat u bijvoorbeeld helemaal niet of onvoldoende heeft geïnvesteerd in bijscholing of ontwikkeling, dan wordt een ontslagvergunning geweigerd.