Disfunctioneren mag geen verrassing zijn

26 april 2016 | Door redactie

Een werknemer die al een tijdje disfunctioneert, moet de kans krijgen zijn functioneren te verbeteren voordat de werkgever een ontslagaanvraag indient. Dit betekent onder meer dat het disfunctioneren in functioneringsgesprekken aan de orde moet zijn geweest. Dat speelde onlangs in een zaak bij de kantonrechter in Almelo.

In de zaak had een werkgever al jarenlang geen functioneringsgesprekken (tool) met een werknemer gevoerd. De werknemer had een leidinggevende positie en als donderslag bij heldere hemel werd hem verteld dat zijn team al een lange tijd erg ontevreden over hem was. De klachten hielden aan en niet veel later stelde de werkgever de werknemer op non-actief (tool). De werkgever stapte vervolgens naar de rechter om het contract te laten ontbinden.

Werknemer kreeg nauwelijks kans voor verbetering

De rechter oordeelde dat de werkgever ernstig verwijtbaar was omdat hij jarenlang het functioneren van de werknemer niet had besproken. Toen hij dit wel deed, kreeg de werknemer nauwelijks de kans zijn functioneren te verbeteren. Wel was de arbeidsverhouding zodanig verstoord dat het dienstverband niet in stand kon worden gehouden. De werkgever moest daarom een billijke vergoeding betalen van € 80.000 boven op de transitievergoeding.
Kantonrechter Almelo, 14 maart 2016, ECLI (verkort): 882