Een speciale ontslagformule voor ambtenaren

14 maart 2013 | Door redactie

De hoogste bestuursrechter – de Centrale Raad van Beroep (CRvB) – heeft een formule bedacht om de ontslagvergoeding voor ambtenaren te berekenen. Hierbij gaat het om een extra ontslagvergoeding als er sprake is van ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie.

Voor ontslagen ambtenaren geldt er voortaan een speciale formule om de ontslagvergoeding te berekenen. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) – de hoogste bestuursrechter – bedacht deze formule als alternatief voor de kantonrechtersformule. Ook in de formule van de CRvB is – net als bij de kantonrechtersformule – een correctiefactor van toepassing. Deze correctiefactor is van belang als de werkgever of de medewerker verwijtbaar heeft gehandeld.

De ontslagformule voor ambtenaren

De formule voor de ontslagvergoeding van de CRvB is:
bruto maandsalaris (inclusief vakantiebijslag) x (helft van aantal dienstjaren) x 0,5, 0,75 of 1. In deze formule staan 0,5, 0,75 en 1 voor de 'verwijtbaarheidsfactor'. Factor 1 geldt als het aandeel van de werkgever in de verwijtbare situatie 80% tot 100% is, 0,75 geldt voor een werkgeversaandeel van 65% tot 80% en 0,5 als de situatie voor 51% tot 65% te wijten is aan de werkgever.

Geen kantonrechtersformule voor ambtenaren

Ambtenaren hebben meestal naast een WW-uitkering recht op een bovenwettelijke WW-uitkering. Ze krijgen dan een aanvulling op de reguliere WW-uitkering. Hierdoor valt de ontslaguitkering van ambtenaren hoger uit dan die van andere medewerkers. Bij het ontslag van een ambtenaar is de kantonrechtersformule niet van toepassing. Die valt namelijk onder het reguliere arbeidsrecht terwijl ambtenaren onder het ambtenarenrecht vallen.
Bij verwijtbaar handelen door de werkgever kunt u bijvoorbeeld denken aan pogingen van de werkgever om een medewerker eruit te werken in plaats van een medewerker de kans te geven zijn functioneren te verbeteren.