Geen ontbinding contract bij vertrouwensbreuk

1 maart 2013 | Door redactie

Een vertrouwensbreuk tussen werkgever en werknemer geeft niet altijd voldoende reden om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. In een recente rechtszaak leidde een wijziging van de arbeidstijden tot onenigheid, waardoor de werkgever de arbeidsovereenkomst wilde laten ontbinden vanwege een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter oordeelde echter dat de werkgever onvoldoende moeite had gedaan om het conflict op te lossen.

Vanwege een overgang van onderneming kwam een chauffeur in dienst bij zijn huidige werkgever. De chauffeur had individuele afspraken gemaakt met zijn vorige werkgever over de indeling van zijn arbeidstijden. Na een periode van arbeidsongeschiktheid ging de werknemer weer aan de slag, maar toen wilde hij zijn uren graag anders indelen. De werkgever ging hiermee niet akkoord en vond dat de werknemer het werkschema dat ook voor andere chauffeurs gold, moest aanhouden. Voor de werknemer leidde dit tot verwarring over het al dan niet voortbestaan van zijn eerder gemaakte individuele afspraken. In een gesprek dat hierop volgde, liet de werkgever weten de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen omdat er een onherstelbare vertrouwensbreuk was ontstaan vanwege de inflexibele opstelling van de werknemer.

Een conflict is nog geen reden voor een vertrouwensbreuk

De rechter oordeelde dat de relatie tussen de partijen niet optimaal was, maar dat wil nog niet zeggen dat de arbeidsovereenkomst ontbonden moest worden op basis van een vertrouwensbreuk. Helemaal omdat de chauffeur zijn werk voornamelijk solistisch uitvoerde. Daarnaast vond de rechter dat de organisatie meer moeite had moeten doen om de onenigheid op te lossen. De organisatie – met meer dan 200 werknemers – had desnoods een derde in moeten schakelen of een verbetertraject kunnen starten. Ten slotte had de werkgever geen functioneringsgesprekken gevoerd. De werkgever mocht de arbeidsovereenkomst dan ook niet ontbinden.
Kantonrechter Zwolle, 31 januari 2013, LJN: BZ2010