Geen verbetertraject? Dan ook geen ontslag!

12 maart 2015 | Door redactie

Als u een werknemer wilt laten ontslaan omdat hij disfunctioneert, moet u het disfunctioneren aannemelijk maken. Verwijt u een werknemer bijvoorbeeld dat hij onvoldoende groei laat zien in zijn functie of over onvoldoende vakkennis beschikt, dan moet u kunnen bewijzen dat u zich heeft ingespannen om de medewerker beter te laten functioneren.

Onlangs wees de rechter het ontbindingsverzoek van een werkgever af omdat hij onvoldoende bewijzen kon aanvoeren voor het disfunctioneren van een werknemer. Bij indiensttreding van de bedrijfsleider was het de bedoeling dat hij zou doorgroeien naar directieniveau. Volgens de werkgever bleek na verloop van tijd dat dat er niet in zat. Sterker nog, de man zou de functie van bedrijfsleider niet eens naar behoren vervullen. Zo zou hij onvoldoende vakkennis hebben en lieten zijn communicatievaardigheden te wensen over. Ook had hij grote fouten gemaakt en zouden diverse opdrachtgevers over hem hebben geklaagd, aldus de werkgever. 

Bewijzen voor disfunctioneren ontoereikend

De bewijzen die de werkgever voor het disfunctioneren aanvoerde, vond de rechter ontoereikend. Uit de e-mailberichten van de financiële administratie bleek niet dat de werknemer grote fouten had gemaakt. Als opdrachtgevers al over de werknemer hadden geklaagd, had de werkgever de werknemer daarmee moeten confronteren. Dat de werknemer onvoldoende vakkennis zou hebben en in de communicatie steken liet vallen, kon de werkgever ook niet met stukken aantonen. Er hadden ook nooit functionerings- en beoordelingsgesprekken plaatsgevonden. 

Geen communicatie over disfunctioneren en geen verbetertraject

De werkgever had de werknemer – bij voorkeur schriftelijk – moeten laten weten dat hij disfunctioneerde. Daarna had hij hem in de gelegenheid moeten stellen om zijn functioneren te verbeteren. Uit niets bleek dat de werkgever zo’n verbetertraject had aangeboden. In tegendeel: de werknemer hoorde pas dat hij disfunctioneerde op het moment dat zijn werkgever liet weten dat hij het dienstverband wilde beëindigen.
Het ontbindingsverzoek werd dus afgewezen. Pas als een werknemer een redelijke tijd heeft gekregen om aan de functie-eisen te voldoen en er nog steeds geen sprake is van verbetering, kan disfunctioneren een grondslag voor ontbinding zijn.
Rechtbank Noord-Holland, 23 februari 2015, ECLI (verkort): 1421