Intensief begeleiden bij ondermaatse prestaties

17 juni 2013 | Door redactie

Als een medewerker onvoldoende functioneert, mag u hem niet direct de laan uit sturen. Geef hem een tweede kans en onderzoek waarom hij ondermaats presteert. Misschien is de werkdruk te hoog of wordt hij moedeloos van de vele veranderingen in de organisatie. Het is ook mogelijk dat zijn leidinggevende niet duidelijk uitspreekt wat hij van de medewerker verwacht.

Uit het onderzoek ‘Redenen waarom werknemers niet presteren’ door Direction Europe onder 305 respondenten blijkt dat bijna 15% van het personeel onvoldoende of niet naar wens presteert binnen de organisatie. Dat deze werknemers niet goed presteren, ligt volgens 45% van de ondervraagden aan het individu zelf: zijn persoonlijkheid, kwaliteit en vaardigheden. Meestal is de medewerker geleidelijk minder gaan presteren. Volgens 62,3% van de respondenten is het niveau van de werknemer gaandeweg afgenomen.

Niet-presteren door gebrek aan kennis

Als oorzaken voor het niet-presteren worden vooral genoemd dat de werknemer onvoldoende inziet dat hij niet goed presteert of zich onwillig opstelt. Maar ook een gebrek aan kennis en vaardigheden breekt medewerkers nogal eens op. Toch geeft 32% van de ondervraagden aan dat zij de oorzaak voor het niet-presteren het minst zoeken bij de bereidheid van de organisatie om te investeren in de kennis en ontwikkeling van de werknemer.

Disfunctioneren bespreekbaar maken

Als een medewerker ondermaats presteert, kiezen de meeste organisaties er eerst voor om het disfunctioneren bespreekbaar te maken. Ook grijpen veel werkgevers naar bijscholing of zoeken ze een andere functie voor de werknemer in kwestie. Ook coachen en intensief begeleiden en afspraken maken met de werknemer, zijn maatregelen die veel worden genoemd.