Let op dossieropbouw bij demotie werknemer

29 maart 2013 | Door redactie

Wilt u de functie van een werknemer eenzijdig wijzigen omdat hij disfunctioneert, dan moet u dit kunnen onderbouwen met een dossier dat ‘ontslagrijp’ is. Dat wil zeggen dat u met schriftelijke bewijsstukken moet kunnen aantonen dat de werknemer al enige tijd niet goed functioneerde en dat u met hem een verbetertraject heeft doorlopen.

Wilt u een werknemer terugzetten in zijn functie, dan kan hij hier vrijwillig mee instemmen. Soms voelt een werknemer zelf al aan dat een functie uiteindelijk toch niet zo goed bij hem past. Is dit niet het geval, dan moet u de functie van de werknemer eenzijdig wijzigen. U moet dan kunnen aantonen dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Hiervoor is het noodzakelijk dat u een goed opgebouwd dossier heeft. In dit dossier verzamelt u de schriftelijke stukken van bijvoorbeeld functionerings- en beoordelingsgesprekken, eventuele waarschuwingen, verslagen van het verbetertraject en overige correspondentie over het functioneren van de werknemer. Het dossier moet eigenlijk net zo sterk zijn als bij een ontslagprocedure.

Functie moet aansluiten bij capaciteiten werknemer

Daarnaast is het belangrijk dat u de werknemer een passende functie aanbiedt. De werkzaamheden in de nieuwe functie moeten aansluiten bij de capaciteiten van de werknemer. Een functiewijziging betekent overigens niet altijd dat u het salaris van de werknemer ook moet aanpassen. Kiest u ervoor om dit wel te doen – bijvoorbeeld voor een evenredige salarisverdeling binnen een functiegroep – dan moet u de werknemer een goede afbouwregeling bieden. Méér over de mogelijkheden van functiewijziging bij disfunctioneren leest u in het aprilnummer van HR Rendement dat op 9 april bij u op de mat valt.