Liefdesaffaire op werkvloer leidt tot ontslag

Wat uw werknemers in hun eigen tijd doen, mag niet van invloed zijn op hoe u hen beoordeelt, tenzij hun beslommeringen een rol gaan spelen op de werkvloer. Het kan dan zelfs reden zijn voor ontslag. Zo ook in de onderstaande zaak, waarin een werknemer een affaire begon met de vrouw van zijn collega.

19 maart 2012 | Door redactie

Het is voor uw bv alleen maar bevorderlijk als uw werknemers goed met elkaar kunnen opschieten en zelfs vrienden raken. Maar de goede sfeer kan snel omslaan als een vriendschap ineens bekoelt. Dit overkwam een directeur toen  één van zijn werknemers aanpapte met de vrouw van zijn collega. De directeur wilde zich hier in eerste instantie niet mee bemoeien, maar toen de twee elkaar op het werk voortdurend in de haren vlogen en ook andere collega’s partij kozen, werd hij alsnog gedwongen tot ingrijpen. De werknemer met de affaire had zich op dat moment al ziek gemeld.

Aannemelijk maken van onwerkbare situatie

De directeur stapte naar de rechter om de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer te laten beëindigen. Er was volgens hem een onwerkbare situatie ontstaan en omdat de werknemer zijn affaire weigerde te beëindigen, was er geen zicht op verbetering. Bemiddeling mocht niet  baten en ook een overplaatsing was niet mogelijk, vanwege de geringe omvang van de bv. De rechter besloot de arbeidsovereenkomst te ontbinden, omdat de directeur aannemelijk kon maken dat verdere samenwerking niet meer mogelijk was. De ontslagen werknemer ontving wel een kleine ontslagvergoeding.
U mag zich als werkgever in principe niet bemoeien met het privéleven van uw werknemers, maar als privégedrag het werk beïnvloedt en u dit ook aannemelijk kunt maken, zal de rechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst waarschijnlijk niet afwijzen.
Rechtbank Haarlem, 21 december 2011, LJN: BU9411