Maatregelen bij een niet-functionerend OR-lid

Stel, één van uw OR-collega’s loopt er regelmatig de kantjes van af. De ondernemingsraad is het erover eens dat hij totaal niet functioneert. Ook uw bestuurder is niet tevreden over het OR-lid. Wat kunt u in zo’n geval ondernemen?

4 februari 2011 | Door redactie

In de eerste plaats spreekt u uw OR-collega natuurlijk aan over zijn disfunctioneren. Ook moet u hem de gelegenheid geven om zijn functioneren te verbeteren. Levert dit echter geen resultaat op, dan zijn er andere acties vereist. Maar u mag het OR-lid dan niet zomaar uit de ondernemingsraad plaatsen.

Aardig bont maken

Toch biedt de WOR wel mogelijkheden. In artikel 13 staat omschreven dat zowel de ondernemingsraad als de bestuurder een verzoek kan indienen bij de kantonrechter om een OR-lid van zijn taken te ontheffen. Dit betekent dus niet dat u hem ook zijn lidmaatschap kunt ontnemen. U kunt dit alleen doen als het OR-lid de werkzaamheden van de ondernemingsraad ernstig belemmert. Voor uw bestuurder geldt dat hij dit alleen kan doen als het OR-lid het overleg met de ondernemingsraad onmogelijk maakt. Uw collega moet het dus wel aardig bont maken, voordat u maatregelen kunt nemen!