Na ontslag op staande voet wel loon doorbetalen

14 december 2012 | Door redactie

Soms kan een werknemer het zo bont hebben gemaakt, dat u hem op staande voet ontslaat. U stopt dan ook direct met het doorbetalen van zijn loon, maar de rechter kan besluiten dat het ontslag niet rechtsgeldig is, waardoor u het loon met terugwerkende kracht moet doorbetalen.

Ontslag op staande voet is mogelijk als de werknemer zich niet als een goed werknemer gedraagt en u hem daarover heeft gewaarschuwd. U moet hem dan wel bij de laatste waarschuwing erop wijzen dat hij ontslag op staande voet riskeert als hij nog een keer over de schreef gaat. Normaal gesproken stopt uw loondoorbetalingsplicht zodra u een werknemer op staande voet ontslaat en hij geen arbeid meer verricht. Daarmee is de kous niet af. De werknemer kan namelijk naar de rechter stappen en aanspraak maken op loon als hij vindt dat het ontslag niet rechtsgeldig is gegeven. De kantonrechter kijkt vervolgens naar alle feiten en omstandigheden. Is de werknemer bijvoorbeeld al heel lang in dienst, heeft u hem wel gewaarschuwd maar is de werknemer om de een of andere reden toch onvoldoende geïnformeerd, dan kan het zomaar zijn dat de rechter een streep zet door het ontslag. Dan heeft u als werkgever een loondoorbetalingsplicht vanaf de datum van het ontslag op staande voet. 

Omzetten in beëindiging op basis van wederzijds goedvinden

Komt het uiteindelijk tot een rechtszaak, dan zal de kwestie in veel gevallen ‘in der minne’ worden geregeld: het ontslag op staande voet wordt ingetrokken, maar het dienstverband wordt wel beëindigd op basis van wederzijdse instemming. U wordt dan niet met terugwerkende kracht met de loondoorbetalingsplicht geconfronteerd en de werknemer kan aanspraak maken op een WW-uitkering. Zit een minnelijke regeling er niet in – omdat één van de partijen niet wil meewerken – dan is de kans groot dat de werknemer een juridische procedure start, waarin hij doorbetaling van het salaris eist en soms zelfs herstel van de dienstbetrekking. In dat geval is het raadzaam om een voorwaardelijke ontbindingsprocedure te starten als de arbeidsrelatie dusdanig verstoord is dat u geen andere uitweg ziet dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst.