Ontslag door kaartje met afbeelding Hitler

26 januari 2012 | Door redactie

Van een arbeidsconflict wordt niemand blij. Uw baas en zijn werknemers zullen dit dan ook proberen te voorkomen. Maar er zijn natuurlijk handelingen die u gegarandeerd in de problemen brengen. Het sturen van een kaartje aan de baas met daarop een afbeelding van Adolf Hitler, is er zo een. Een werknemer die zijn baas op zo’n kaartje trakteerde, werd op staande voet ontslagen.

Een metaalbewerker viel uit door een rughernia. Zijn werkgever vond dat de man zich onvoldoende inspande voor zijn re-integratie. Deskundigen bij het UWV beaamden dit. Zo werkte hij bijvoorbeeld niet mee toen hij bij een medisch onderzoek weigerde zijn kleren uit te doen. Het arbeidsconflict bereikte een dieptepunt toen er bij de baas een kaart werd bezorgd. Hierop stond een afbeelding van Adolf Hitler die een nazigroet brengt, voorzien van de tekst ‘Für diejenigen, die es verdienen. Herzlichen Glückwunsch!’ (‘Voor degenen die het verdienen. Gefeliciteerd!’).

Ontslag op staande voet en re-integratieweigering

De werkgever ontsloeg de man vervolgens op staande voet, en het arbeidsconflict kwam voor de rechter. De werknemer sputterde nog even tegen door te ontkennen de kaart ooit gestuurd te hebben. Daar trapte de rechter niet in. Hij oordeelde dat de gewraakte kaart het ontslag op staande voet rechtvaardigde. De eis tot doorbetaling van het loon tijdens ziekte werd wel deels toegewezen. De werknemer was namelijk niet gewaarschuwd dat de weigering zich uit te kleden tijdens het medisch onderzoek als re-integratieweigering gezien zou worden.
Kantonrechter Rotterdam, zaaknummer LJN: BU4649