Privébestelling is een reden voor ontslag

6 augustus 2012 | Door redactie

Het lijkt onschuldig om bestellingen te doen bij een zakenrelatie voor privédoeleinden. Maar het is absoluut een reden om werknemers op staande voet te ontslaan. Drie werknemers, waarvan één leidinggevende, van een onderneming in transformatoren hadden privébestellingen gedaan bij een zakenrelatie. Hierbij ging het om kleine staal- en ijzerproducten zoals huisnummerplaatjes. De financiële afwikkeling hiervan was totaal onduidelijk.

De onderneming kwam na intern onderzoek achter de privébestellingen waarvan de betalingen niet geheel duidelijk waren. Zij ontsloeg de drie werknemers op staande voet. Kantonrechters in Nijmegen vonden in drie afzonderlijke procedures dat de arbeidsovereenkomsten van de drie werknemers definitief moesten worden beëindigd. Zij waren van mening dat niet alle beschuldigingen van de onderneming vastgesteld waren, maar er wel genoeg reden was om de arbeidsovereenkomsten te beëindigen.

Ten laste van haar klanten

De werknemers hadden zich namelijk niet aan de regels gehouden waardoor het risico bestond dat de kosten van de privébestellingen die zij gedaan hadden ten laste van de onderneming zelf of van haar klanten of zakenpartners zouden komen. Door deze daad hadden de werknemers de goede naam van de onderneming in gevaar gebracht.
Rechtbank Arnhem, 16 juli 2012, LJN: BX1610