Stel bij disfunctioneren een verbeterplan op

13 maart 2023 | Door redactie

Als een werknemer niet goed functioneert, kan dat in het uiterste geval leiden tot ontslag. Voordat het zover komt, moet de werkgever zich samen met de werknemer inspannen om zijn functioneren te verbeteren. De werknemer moet daarvoor in ieder geval de kans krijgen. De inspanningen kunt u vormgeven in een verbeterplan.

Van disfunctioneren is sprake als een werknemer niet voldoet aan de functie-eisen die bij zijn functie horen. Voordat het disfunctioneren tot ontslag via de kantonrechter kan leiden, moet de werkgever zich tijdens een bepaalde periode inzetten om het functioneren van de werknemer te verbeteren. Dit wordt een verbetertraject genoemd.

Afspraken vastleggen in een verbeterplan

Door het opstellen van een verbeterplan bestaat er duidelijkheid over de gemaakte afspraken en bouwt de werkgever tegelijkertijd aan een goed onderbouwd dossier. Dat is belangrijk voor als het functioneren niet voldoende verbetert en de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. In het verbeterplan moet de werkgever in ieder geval de volgende punten opnemen:

  • Aanleiding: waarom is er sprake van disfunctioneren?
  • Verbeterpunten: waar moet de werknemer aan werken?
  • Afspraken: welke afspraken moeten het functioneren verbeteren? Denk bijvoorbeeld aan – interne of externe – coaching en scholing. 
  • Begeleiding: wie begeleidt de werknemer tijdens het verbetertraject?
  • Periode: hoelang krijgt de werknemer de tijd voor de verbetering van het functioneren?
  • Toezicht en evaluatie: wie ziet toe op het verloop van het traject en op welke tijdstippen wordt de voortgang besproken?

Verbetertraject moet passende duur hebben

Als de werkgever de kantonrechter vraagt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, zal de rechter rekening houden met de lengte van het verbetertraject. Hoe langer het dienstverband duurt, hoe meer tijd de werknemer moet krijgen om zijn functioneren te verbeteren. Al gaat dit niet altijd op; de gewenste duur hangt af van de omstandigheden. Voor werknemers met een dienstverband van vele jaren is een traject van maanden niet ongebruikelijk.