U kunt uw mening geven over mediation

29 april 2013 | Door redactie

Via internet kunt u uw mening geven over het initiatiefwetsvoorstel voor mediation. Het voorstel moet ervoor zorgen dat bedrijven en burgers sneller voor mediation kiezen in plaats van een gerechtelijke procedure. Tot 23 mei 2013 kunt u uw mening geven in een internetconsultatie.

Tot 23 mei 2013 is het mogelijk om op internetconsultatie.nl te reageren op het initiatiefwetsvoorstel voor mediation. Het wetsvoorstel moet mediation professioneler maken en het gebruik van bemiddeling bij een (arbeids)conflict stimuleren. Met mediation is een gang naar de rechter niet nodig. Mediation kan sneller en goedkoper zijn als u bijvoorbeeld een arbeidsconflict heeft met een werknemer die niet goed functioneert.

Rechter vraagt naar mediation

Op dit moment is mediation ook al mogelijk, maar kunnen de partijen die een overeenkomst met elkaar sluiten nog onder de afspraken uit, door alsnog naar de rechter te stappen. Het wetsvoorstel maakt daar een eind aan. Als in het mediationcontract staat dat de partijen verplicht zijn om een meningsverschil over de uitkomst aan de mediator voor te leggen, zitten ze daaraan vast. Ook moet u straks als u bijvoorbeeld een rechtszaak aanspant tegen een werknemer die disfunctioneert, eerst uitleggen aan de rechter waarom u geen mediation heeft geprobeerd.

Mediation om dienstverband goed te beëindigen

Overigens is het voor mediation van belang dat u nog wel ‘on speaking terms’ bent met de medewerker. U moet het immers eens zien te worden over de uitkomst. Misschien niet zozeer om de arbeidsrelatie te redden, maar wel om het dienstverband netjes te beëindigen. Een werknemer die ontevreden is over een verbetertraject of over de manier waarop zijn dienstverband is geëindigd, is niet goed voor het imago van uw organisatie. Een goed bemiddelingstraject, waarbij u in goede harmonie uit elkaar gaat, werkt vaak beter.