Uitspraak nieuwe ontslagregels WWZ per 1 juli

17 augustus 2015 | Door redactie

Sinds 1 juli 2015 moet uw werkgever rekening houden met nieuwe regels voor ontslag. Wil uw werkgever iemand ontslaan wegens disfunctioneren, dan moet hij bewijzen dat hij er alles aan heeft gedaan om de situatie te verbeteren of de werknemer te herplaatsen. In een recente zaak werden de nieuwe regels getoetst door een rechter.

Voor ontslag op basis van disfunctioneren moet uw werkgever de werknemer tijdig op de hoogte stellen van zijn disfunctioneren en hem de mogelijkheid bieden om zijn functioneren te verbeteren. Bovendien is ontslag niet mogelijk bij een opzegverbod of als het disfunctioneren een gevolg is van de arbeidsomstandigheden, een arbeidsbeperking/ziekte of onvoldoende scholingsmogelijkheden. Een sterk dossier is noodzakelijk om te kunnen bewijzen dat de werknemer onvoldoende functioneert.

Geen transitievergoeding en billijke vergoeding

Onlangs verzocht een werkgever om een contract te ontbinden vanwege disfunctioneren nadat een werknemer zonder succes meerdere verbetertrajecten had doorlopen. Omdat herplaatsing geen optie was en de werkgever de documentatie op orde had, ging de rechter akkoord met het verzoek. Hij kende hierbij geen transitievergoeding toe omdat andere afspraken voorrang hadden en wees ook het verzoek om een billijke vergoeding af, want deze was volgens de rechter alleen bedoeld voor uitzonderlijke situaties waarin werkgevers ernstig verwijtbaar of nalatig hebben gehandeld.
Rechtbank Noord-Nederland, 22 juli 2015, ECLI (verkort): 3611