Verbetertraject cruciaal bij disfunctioneren

20 juni 2013 | Door redactie

Het is alleen mogelijk om een werknemer op basis van disfunctioneren te ontslaan als u tijd en energie heeft gestoken in een verbetertraject. De rechter kan uw ontbindingsverzoek afwijzen als blijkt dat een verbetertraject ontbreekt of te kort is.

In een zaak voor Rechtbank Utrecht stond een communicatieafdeling die niet efficiënt functioneerde centraal. Na een extern onderzoek bleek een werknemer begeleiding en coaching nodig te hebben. Er volgden in augustus 2012 een functioneringsgesprek en vervolggesprekken, maar de werkgever was in november 2012 nog steeds niet tevreden. Uiteindelijk diende hij een ontbindingsverzoek in, maar dit deed hij pas in januari 2013. In de tussentijd werkte de werknemer gewoon door. Het ontbindingsverzoek kwam voor de werknemer dan ook als een verrassing. Bovendien was hij het er niet mee eens, omdat er sinds augustus 2012 nauwelijks begeleiding was geweest. 

Verbetertraject in veilige omgeving

De werkgever wist weliswaar aannemelijk te maken dat de werknemer niet goed functioneerde, toch was dit volgens de rechter geen reden voor ontslag. De werknemer moest namelijk de kans krijgen om zich te verbeteren en hiervoor was nauwelijks tijd aangezien het verbetertraject slechts twee maanden duurde. Bovendien werd dit begeleid door degene met de meeste kritiek op de werknemer, terwijl het noodzakelijk was dat de werknemer zich in een veilige omgeving bevond waar hij zich kwetsbaar kon opstellen. Omdat dit alles niet tot een onwerkbare situatie leidde, zag de rechter geen reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Zou de werknemer na een verbetertraject met voldoende begeleiding, gesprekken en een evaluatie nog niet beter functioneren, dan had de rechter mogelijk anders beslist.
Rechtbank Utrecht, 12 maart 2013, LJN: BZ4898