VERDIEPINGSARTIKEL

Disciplinaire maatregelen bij ongewenst gedrag

4 januari 2023 7 minuten Door redactie

Als een werknemer zich misdraagt, is ingrijpen soms noodzakelijk. Het principe van goed werkgeverschap in artikel 611 van Burgerlijk Wetboek 7 is de leidraad voor het maken van de juiste afweging voor het optreden tegen ongewenst gedrag. Hoe komt u als werkgever tot een zorgvuldige afweging en welke disciplinaire maatregelen kunt u treffen?

Als een werknemer zich misdraagt, kunt u hem niet naar willekeur een sanctie opleggen. Als goed werkgever moet u zorgvuldig nagaan wat er is voorgevallen en de werknemer de gelegenheid geven zijn verhaal te doen.

Staat het ongewenste gedrag voldoende vast, dan kunt u een disciplinaire maatregel nemen. Hiermee laat u zien dat een bepaalde gedraging niet wordt getolereerd.

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.