Wat te doen als een werknemer niet meewerkt aan een verbetertraject?

24 juli 2019

Een disfunctionerende werknemer in onze organisatie weigert om mee te werken aan een verbetertraject. Wat is verstandig om te doen?

Voordat u een disfunctionerende werknemer kunt ontslaan, is het belangrijk dat u hem de gelegenheid heeft gegeven om zijn functioneren te verbeteren. Vaak spreekt u dan samen met de werknemer een verbetertraject af van een paar maanden met concrete doelstellingen en voldoende begeleiding.

Bezwaren

Weigert een werknemer mee te werken aan zo’n verbetertraject, dan wordt het een lastig verhaal. Belangrijk is in ieder geval dat u niet meteen opgeeft. Probeer te achterhalen wat de bezwaren van de werknemer zijn om mee te werken aan het verbetertraject en hoe u deze bezwaren mogelijk kunt wegnemen. Geef ook duidelijk aan wat de gevolgen (bijvoorbeeld ontslag) zijn als de werknemer blijft weigeren om zich in te spannen voor het verbetertraject.

Tekenen

In een ontslagprocedure staat u het sterkst als u de werknemer kunt laten tekenen voor zijn weigering om mee te werken aan het verbetertraject. Dit lukt echter niet altijd. U kunt de werknemer vragen om zijn bezwaren om niet mee te werken aan het verbetertraject op papier te zetten. Zo kunt u in ieder geval laten zien dat de werknemer de (verbeter)documenten ontvangen en gezien heeft. De kans is dan groter dat de rechter met uw ontbindingsverzoek instemt.