Extra dividend uitkeren vanwege fiscale plannen?

Publicatiedatum 24 juli 2019

Volgens de fiscale plannen wordt de heffing van box 2 de komende jaren verhoogd. Is het daarom verstandig om mijn bv (extra) dividend te laten uitkeren?

De komende jaren verlaagt het kabinet de VPB. Het lage tarief daalt naar 15% in 2021. Het tarief over de belastbare winst boven € 200.000 daalt gelijktijdig tot 20,5%. Als dga betaalt u over de winst na VPB later nog IB in box 2. Dat tarief gaat juist omhoog van 25% naar uiteindelijk 26,9% in 2021. Per saldo daalt de gecombineerde belastingdruk hierdoor enigszins. Het wordt voor u als dga dus duurder om geld uit uw bv te halen via een dividenduitkering. Uitgaande van een uitkering van € 100.000,- bedraagt dit verschil € 1.900 (uitkeren in 2019 t.o.v. 2021).

Aflossing van schuld

Om uw vraag te beantwoorden is het van belang of u van plan bent op korte termijn dividend uit uw bv op te nemen. Een reden om dividend uit te keren kan bijvoorbeeld zijn de (gedeeltelijke) aflossing van uw (te hoge) rekening-courantschuld. Met het oog hierop adviseer ik u de dividenduitkering voor 2020 te doen. Een andere mogelijke aanleiding waardoor er belasting moet worden betaald in box 2 is de verkoop van uw bv. Verwacht u dat dit zich binnen enkele jaren zal voordoen, dan kan het effectueren van de verkoop voor 2020 voordelig zijn. Ook als u het dividend consumptief besteedt voor grote uitgaven, zoals een vakantie, bent u voordeliger uit. Dividend opnemen zonder het te besteden zorgt daarentegen voor extra vermogen in box 3. Afhankelijk van de hoogte van uw vermogen, moet u namelijk hierover ook in box 3 belasting betalen. Deze belasting moet u vergelijken met de belasting die u zou moeten betalen als u er niet voor kiest het via dividend uit uw bv te halen. Als u weinig rendement verwacht door weinig risico te nemen en als u momenteel al over veel vermogen beschikt is het voordeliger om te beleggen of te sparen via uw bv. Het is dan niet aan te raden dividend uit te keren om slechts belasting in box 2 te besparen. Als uw rendement toeneemt of als u over minder privévermogen beschikt verandert dit.