Aanschaf schone vrachtauto stuk goedkoper door subsidie

28 april 2022 | Door redactie

Vanaf 9 mei komen ondernemers voor een subsidie in aanmerking als ze een elektrische vrachtwagen of een vrachtwagen die op waterstof rijdt aanschaffen. De hoogte van het subsidiebedrag kan oplopen tot 60% van de meerkosten ten opzichte van een vrachtauto die op diesel rijdt.

Het kabinet wil de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtauto’s stimuleren om de emissie van CO2 en luchtverontreinigende stoffen te verminderen, en heeft hiervoor een subsidieregeling opgetuigd. Deze regeling moet het voor onderneming en non-profitinstellingen aantrekkelijker maken om over te gaan tot de aankoop van een elektrische of een op waterstof rijdende vrachtauto en klimaatneutraler te gaan ondernemen. Deze auto’s zijn momenteel namelijk nog duurder in aanschaf dan dieselvrachtauto’s.

Vanaf 9 mei subsidie aan te vragen bij aankoop emissieloze vrachtauto

Ondernemers kunnen bij de aanschaf van een emissieloze vrachtwagen vanaf 9 mei een subsidie krijgen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de onderneming en de soort vrachtwagen. Er worden verschillende subsidiepercentages gehanteerd voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Om de mkb tegemoet te komen gelden er voor kleine ondernemingen hogere percentages dan voor de andere ondernemingen. Het voordeel kan voor deze groep oplopen tot 60% van de meerkosten bij aanschaf. De percentages lopen af ten nadele van de grote ondernemingen.

Voorwaarden voor subsidieverlening

Voor de subsidieverlening kan de ondernemer bij de RVO terecht. Er moet dan zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De aanschaf van de nieuwe emissieloze vrachtauto door de aanvrager vindt plaats op basis van een overeenkomst die ten tijde van de aanvraag om subsidieverlening geen onherroepelijke verplichtingen mag bevatten.
  • Op het moment van de aanvraag om subsidieverlening is de nieuwe emissieloze vrachtauto nog niet tenaamgesteld.
  • De overeenkomst voor de aanschaf mag ten tijde van de aanvraag om subsidieverlening geen onherroepelijke verplichtingen bevatten en niet gedateerd zijn voor 1 januari 2022.
  • Als de energie voor de aandrijving van de nieuwe emissieloze vrachtauto wordt geleverd door een accupakket mag dit geen lood bevatten

Het subsidieplafond voor 2022 is € 13.500.000. Tot en met 2024 is € 40 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling loopt tot 2027.