Accountants voelen werkdruk door duurzaamheidseisen

15 mei 2023 | Door redactie

Nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving zullen leiden tot extra werkzaamheden voor accountants. Hoewel accountants deze graag willen oppakken, maken zij zich wel zorgen over de extra werkdruk die daardoor ontstaat. Deze conclusie wordt getrokken in het rapport 'Opvattingen over het accountantsberoep' van de NBA Young Profs.

Hoewel jonge accountants zich geschikt vinden voor duurzaamheidsverslaglegging (infographic), maken zij zich zorgen over de extra werkzaamheden die op hun bordje komen als gevolg van nieuwe regelgeving op het gebied van duurzaam ondernemen. Dit blijkt uit het recente onderzoek van de NBA Young Profs. Ook vrezen zij voor de gevolgen voor de aantrekkelijkheid van het beroep. De young professionals zijn in ieder geval geen voorstander van het verder stapelen van onderwerpen in de basisopleiding door het toevoegen van duurzaamheidsvakken. Zij zien meer in het ontwikkelen van een basisopleiding met daarna mogelijkheden voor specialisatie.

Geen ‘up or out’ meer

Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog steeds angst heerst onder jonge accountants voor reviews van bijvoorbeeld de beroepsorganisatie maar ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoewel deze angst afneemt is deze nog wel sterk aanwezig. Dit kan leiden tot negatieve effecten op het werkplezier, de efficiëntie en de kwaliteit van werkzaamheden. De jonge accountants geven ook aan waarde te hechten aan samenwerken op kantoor of op locatie bij de klant. Dit komt onder andere de ontwikkeling en de verbinding ten goede. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat young professionals niet altijd de behoefte hebben om partner of senior manager te worden. Jonge accountants zien vaak meer in zijwaartse doorstroommogelijkheden. De cultuur van ‘up or out’ is niet meer van deze tijd.

Trends voor de accountancysector

Voor het rapport ‘Young professionals: opvattingen over het accountantsberoep’ (pdf) werd een enquête gehouden onder ruim 7.000 jonge (aankomend) accountants. Ook zijn er gesprekken gevoerd met betrokkenen. Het doel van het rapport is om belangrijke trends in kaart te brengen en daarover aanbevelingen te doen voor de accountancysector.