AFM: grote stappen nodig voor duurzaamheidsrichtlijn

25 april 2023 | Door redactie

Voor sommige ondernemingen treedt met ingang van boekjaar 2024 de EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking. Veel ondernemingen moeten nog de nodige stappen zetten op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Dit blijkt uit een recente verkenning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De CSRD (artikel) verplicht de grootste beursgenoteerde ondernemingen vanaf boekjaar 2024 om jaarlijks te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu, waaronder de CO2-uitstoot, de impact op biodiversiteit en de schending van mensenrechten. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de EU-richtlijn deed de AFM onderzoek bij 27 beursgenoteerde ondernemingen naar hun rapportages op het gebied van klimaat, en de verstrekte ‘assurance’ van de externe accountant hierbij. Een belangrijke conclusie uit de recente verkenning is dat de helft van de onderzochte ondernemingen de negatieve effecten op milieu en samenleving niet of te weinig toelicht.

Meerderheid niet transparant genoeg

Uit het onderzoek (pdf) blijkt ook dat de meerderheid van de ondernemingen te weinig transparant is over de impact van klimaatverandering en de energietransitie op de onderneming. Ook is de helft niet duidelijk genoeg over de manier waarop zij hun klimaatdoelstellingen denken te halen. De AFM adviseert de ondernemingen om op tijd te beginnen met het verzamelen van betrouwbare duurzaamheidsinformatie. Zij zijn immers verplicht om hier al over negen maanden over te rapporteren.

Investeren in deskundigheid en capaciteit

De AFM benadrukt ook het belang van een transparante assurance-verklaring van de accountant. De accountant moet de uitdagingen rondom de toepassing van de CSRD in de assurance-verklaring transparant maken. Een laatste tip van de AFM is dat er moet worden geïnvesteerd in voldoende deskundigheid en capaciteit op het gebied van verslaggeving op het gebied van duurzaam ondernemen. Dit geldt zowel voor ondernemingen als voor accountantsorganisaties. Het aantal assurance-opdrachten zal sterk toenemen als gevolg van de invoering van de richtlijn.

Effect op kleinere ondernemingen

De CSRD gaat vanaf boekjaar 2026 ook gelden voor middelgrote en kleine beursgenoteerde ondernemingen en vanaf boekjaar 2028 voor niet-EU-ondernemingen met een omzet op de Europese markt groter dan € 150 miljoen. De richtlijn zal ook indirect effect hebben op kleinere ondernemingen. Zij zullen duidelijkheid moeten geven over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

Meer informatie over duurzaam ondernemen vindt u in de toolbox Snel aan de slag met duurzaam ondernemen.