Belasting op te hoge CO2-uitstoot industrie

15 september 2020 | Door redactie

Ruim 200 industriebedrijven krijgen vanaf 2021 te maken met een belasting op al te hoge CO2-uitstoot. Die heffing komt uit het Klimaatakkoord en moet de industrie prikkelen om duurzamer te worden. Minder uitstoot betekent namelijk minder heffing.

Eerder waren er nog geluiden dat de CO2-heffing in de ijskast zou worden gezet vanwege de coronacrisis. Maar tussen de Prinsjesdag-stukken zit wel degelijk een apart wetsvoorstel (pdf) dat de invoering van de belasting regelt met ingang van 2021.

Tarief CO2-heffing loopt op tot aan 2030

De heffing raakt naar verwachting 235 ondernemingen. De belasting ziet er zo uit dat een deel van de uitstoot is vrijgesteld. Die vrijstelling wordt tot aan 2030 steeds verder afgebouwd. Ondernemingen die tegen die tijd nog altijd te weinig maatregelen hebben genomen, betalen € 125 per te veel uitgestoten ton CO2. Dit tarief loopt geleidelijk op, want in 2021 start het tarief op € 30. Wel wordt de prijs van € 125 nog een keer tegen het licht gehouden als het eenmaal 2030 is. Ook komen er in de eerste jaren extra dispensatierechten, waardoor het kabinet verwacht dat de industrie als geheel vanaf 2024 voor uitstoot gaat betalen.
Het idee van de heffing is dus dat het uitstoten van CO2 ‘duurder wordt dan het reduceren van CO2’. De opbrengsten van de heffing worden volgens de afspraken uit het Klimaatakkoord gebruikt voor ‘vergroening van de industrie’.

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht