Financiële sector kan nog sneller verduurzamen

20 maart 2023 | Door redactie

Minister Kaag van Financiën en minister Jetten voor Klimaat en Energie willen onderzoeken hoe wetgeving de duurzame transitie van de financiële sector zou kunnen ondersteunen. Hoewel de financiële sector goed op weg is, zijn er nog wel verbeteringen mogelijk.

In juli 2019 ondertekenden banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders het Klimaatcommitment. Daarin maakten zij afspraken over de manier waarop zij bijdragen aan het Parijsakkoord, het internationale verdrag dat zich inzet tegen de opwarming van de aarde, en het Nederlandse Klimaatakkoord (artikel). Uiterlijk in 2022 zouden de partijen hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030 bekendmaken. Daarnaast zouden zij toelichten welke acties zij nemen om bij te dragen aan de twee akkoorden. Van de ondertekenaars van het Klimaatcommitment heeft inmiddels 90% een actieplan met een reductiedoelstelling voor 2030.

Financieringen in lijn met Parijsakkoord

Ministers Kaag en Jetten zijn te spreken over de inzet van de financiële sector om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Een versnelling van de transitie is echter nodig, aldus de ministers. Ook zijn de verschillen tussen actieplannen soms groot en de acties niet concreet genoeg. De ministers willen onderzoeken hoe eventuele wetgeving de duurzame transitie van de financiële sector zou kunnen versterken. Tot nu toe wordt onder andere gedacht aan:

  • een inspanningsverplichting om financieringen en beleggingen in lijn te brengen met de doelstellingen van het Parijsakkoord;
  • een verplichting om een klimaatplan op te stellen, met duidelijke regels over de inhoud en een verplichting om het plan uit te voeren;
  • een uitbreiding van de wettelijke eisen om betrokkenheidsbeleid (engagement) te voeren.

Dit zijn slechts enkele denkrichtingen. De ministers zullen met de financiële sector in gesprek gaan om gezamenlijk te bekijken wat de meest effectieve manier is om sneller te voldoen aan de doelen van het Parijsakkoord.